Hazine ve Maliye Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla ekspertiz raporu zorunluluğu getirdi. Bu adım, tapuda beyan edilen değerler ile piyasa değeri arasındaki farkları kontrol ederek gelir artışı sağlamayı hedefliyor.

Yeni düzenlemeye göre, ev alım satımlarında ekspertiz raporu zorunlu hale geliyor. Bu raporlar sayesinde gayrimenkullerin gerçek değeri belirlenecek ve tapuda beyan edilen değerler ile piyasa değeri arasındaki farklar kontrol edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, depremin yaralarını sarmak ve enflasyonla mücadelede gelir artışı sağlamak amacıyla bu adımı attı.

Gayrimenkul Vergi Düzenlemeleri

Bakanlık, gayrimenkul sektörüyle ilgili çeşitli vergi düzenlemeleri üzerinde çalışıyor. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'nda (GYO) vergi avantajının kaldırılması veya kar dağıtım zorunluluğunun getirilmesi tartışılıyor. Ayrıca, gayrimenkullerin satın alındıktan sonra elde tutulup satılmasında vergiden muaf olma sınırının 5 yıldan 2 yıla indirilmesi gibi çözümler gündemde.

Habertürk’te yer alan habere göre, özellikle gayrimenkule yönelik çalışmalar hız kazandı. Ekspertiz raporunun zorunlu hale getirilmesi, belediyelerin belirlediği emlak vergisi rayiç bedeli üzerinden alınan harç ve gelir vergisinin tam olarak elde edilmesini hedefliyor.

Kira Vergisi Düzenlemeleri

Kira vergisinde istisna ve indirimin kaldırılması da gündemde. Mevcut durumda kira vergisi ödeyenler, belirli istisna ve indirimlerden yararlanabiliyor. Ancak, Maliye Bakanlığı bu istisna ve indirimin kaldırılmasını tartışıyor. Bu düzenleme, düşük kira geliri olanların vergi ödemesi anlamına gelebilir ve tartışmalara yol açabilir.

Ekspertiz Raporu Zorunluluğu Detayları

Ev alım satımında, belediyelerin belirlediği vergi değeri üzerinden yapılan alım-satım işlemleri, vergi kayıplarına neden oluyordu. Yeni düzenleme ile ekspertiz raporu zorunluluğu getirilerek, gerçek satış bedeli üzerinden işlemler yapılacak. Türkiye'de şu anda yabancılar için zorunlu olan bu uygulama, yerli alım satımlarda da geçerli olacak.

Editör: Halit Alptekin