Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2024 tüketici güven endeksini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi Mayıs ayında %0,1 oranında artarak 80,51 oldu. Nisan ayında ise bu endeks 80,46 seviyesindeydi.

Tüketici Güven Endeksi Detayları

Tüketici güven endeksi, alt endeksler ve değişim oranlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, mevcut dönemde hanenin maddi durumu ve genel ekonomik durum beklentisinde hafif artışlar görülürken, dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesinde ise azalma kaydedildi.

Alt Endekslerdeki Değişim

  • Mevcut dönemde hanenin maddi durumu: Mayıs ayında %0,4 artış gösterdi.
  • Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi: Hafif bir düşüşle %82,8'e geriledi.
  • Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi: %0,2 oranında artarak 78,3 oldu.
  • Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi: %0,3 oranında azalarak 95,6 seviyesine geriledi.

Tüketici Güven Endeksi Ne Anlama Geliyor?

Tüketici güven endeksi, hanehalkının ekonomik duruma ilişkin beklentilerini ve mevcut ekonomik durumlarını değerlendirmelerine dayanır. Bu endeks, tüketici harcamaları ve ekonomik faaliyetlerin genel durumu hakkında önemli ipuçları verir. Mayıs ayındaki hafif artış, tüketici güveninde bir miktar iyileşme olduğunu gösterse de, bazı alt endekslerdeki düşüşler, tüketici harcamalarında temkinli davranışların sürdüğüne işaret ediyor.

Editör: Halit Alptekin