Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Mayıs ayı toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, ekonomi politikalarının ve yapısal reform gündeminin daha etkin uygulanması konusunda değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

Tarımsal Üretimde Yeni Model

Açıklamada, reform alanları arasında yer alan tarımsal üretimin artırılması ve desteklerin yeni modele bağlanması konusunun EKK’da görüşüldüğü vurgulandı. Orta Vadeli Program’da (OVP) öncelikli reform alanları arasında yer alan tarımsal üretim planlaması ve yeni destek modeli detaylı olarak istişare edildi.

Yeni model ile gıda arz güvenliğine yönelik stratejik tarım ürünlerinde hedef yeterlilik oranları belirlenerek üretim planlaması yapılacağı ifade edildi. Ayrıca, tarımsal üretimde ve su kullanımında destekleme modelinin yanı sıra yeni teknolojilerin kullanımıyla verimliliğin artırılması ve yurtiçinde üretimin geliştirilmesine yönelik ilave adımlar değerlendirildi.

OVP Eylemlerinde İlerleme

Toplantının gündeminin planlanan eylemlerdeki ilerleme olduğu belirtildi. OVP’de 2024 için takvimlendirilen 81 eylemden ilk çeyrekte 20’sinin tamamlandığı, diğer eylemlerde de mesafe alındığı açıklandı. Enflasyonla mücadeleye dikkat çekilerek, sıkı para politikasının maliye ve gelirler politikasıyla desteklenmesi sonucu yılın ikinci yarısında enflasyonda belirgin bir düşüş beklendiği ifade edildi.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ile harcama kontrolü, tasarruf artışı ve yatırımların öncelik sırasına alınmasının enflasyonla mücadeleye katkı vereceği kaydedildi.

Ekonomi Politikalarının Kararlılığı

Yazılı açıklamada, politika belgelerindeki eylemlerin kararlılıkla uygulandığı, cari açık, uluslararası kaynak girişi, rezervler, ülke risk görünümü ve istihdamda olumlu bir gidiş olduğu belirtildi. Yapısal reformların önemi tekrar vurgulandı.

Editör: Merve Öney