Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2023 yılına ilişkin 'İdare Faaliyet Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, 2023 yılında halka arz edilen 54 şirket, sermaye piyasalarından 79,3 milyar TL fon sağladı. Halka arz edilen bu şirketlerin 19'u imalat, 9'u enerji, 9'u GYO, 4'ü finans, 3'ü tarım ve 10'u diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Kurumsal yatırımcıların portföy büyüklüğü 2023 yılı sonunda 2,9 trilyon TL'ye yükseldi. Portföy yönetim şirketlerinin yönettiği toplam varlık büyüklüğü ise 2023 yılında 3,2 trilyon TL'ye ulaştı. 2023 yılında gerçek ve tüzel kişilere toplamda 244 milyon 882 bin TL idari para cezası verildi.

Türkiye Ekonomisi Büyümesini Sürdürüyor

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye ekonomisinin 2020 yılının ikinci yarısından bu yana kesintisiz büyümesini sürdürdüğünü ve 2023 yılında %4,5 büyüme kaydettiğini belirtti. Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasıla büyüklüğünün tarihte ilk defa 1 trilyon dolar sınırını aştığını kaydeden Gönül, ekonomide yaşanan canlılığın sermaye piyasalarına hem arz hem de talep yönlü olarak yansıdığını söyledi. 2023 yılı sonunda borsa yatırımcı sayısı 8,6 milyona ulaşarak rekor kırdı. BİST pay piyasasında yıllık işlem hacmi 2022 yılındaki 17,7 trilyon TL seviyesinden 2023 yılında 32,7 trilyon TL'ye yükseldi. 2023 yılı sonunda, Kurul kaydındaki halka açık şirket sayısı 538’i borsada işlem gören, 116’sı ise borsada işlem görmeyen toplam 654 oldu. Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa kapitalizasyonu 10 trilyon TL'yi aştı. BİST 100 endeksi 2023 yılında %35,6 oranında değer kazanarak, yılı 7.470 puan seviyesinden kapattı.

Halka Arz Sayısında Artış

2023 yılında 54 şirketin halka arz edilmesiyle sermaye piyasalarından 79,3 milyar TL kaynak sağlandı. Sermaye artırımı yoluyla 41 şirket, 83 milyar TL elde etti. 2023 yılında şirketler yurt içinde 368 milyar TL, yurt dışında 326 milyar TL olmak üzere toplam 694 milyar TL tutarında borçlanma aracı ve 133 milyar TL tutarında kira sertifikası ihracı yoluyla kaynak sağladı.

Kurumsal Yatırımcıların Portföyü Büyüdü

Kurumsal yatırımcıların portföy büyüklüğü 2023 yılı sonunda 2,9 trilyon TL'ye yükseldi. Bu toplam içinde yatırım fonları 1,8 trilyon TL ile %62, emeklilik yatırım fonları 755 milyar TL ile %26, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ise 349 milyar TL ile %12 paya sahip oldu. Portföy yönetim şirketlerinin yönettiği toplam varlık büyüklüğü 2022 yılındaki 1,6 trilyon TL'den, 2023 yılında 3,2 trilyon TL'ye yükseldi. SPK, piyasalarımızın ülke ekonomisine katkı sunacak şekilde gelişmesi ve sağlıklı bir şekilde hem arz hem de talep yönünden dengeli bir şekilde büyümeye devam etmesi amacıyla düzenlemeler ve uygulamalarını güncelleme çalışmalarını sürdürmektedir.

E-başvuru Projesi

E-başvuru projesine de değinen Gönül, sermaye piyasası kurum, kuruluş ve ortaklıkları tarafından yapılan başvuruların daha hızlı ve rahat sonuçlanmasını sağlamak amacıyla başvuruların elektronik ortamda alınmasına yönelik ilk aşamanın 2023 yılı içinde hayata geçirildiğini hatırlattı. 2024 yılında bütün başvuruları kapsayacak şekilde tamamlanması planlanan uygulamanın ilk aşaması kurumsal yatırımcıların başvurularıyla sınırlı olarak başlamıştır.

Editör: Merve Öney