Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı iş gücü istatistikleri dikkat çekici veriler içeriyor. Yayımlanan rapora göre, işsizlik oranı 1,0 puanlık azalışla yüzde 9,4'e düştü. 15 yaş ve üzerindeki bireyler arasında işsizlerin sayısı önceki yıla kıyasla 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin olarak kaydedildi.

Cinsiyetlere Göre İşsizlik ve İstihdam Oranları

Erkekler arasında işsizlik oranı yüzde 7,7, kadınlarda ise yüzde 12,6 olarak belirlendi. İstihdam oranında da artış görülüyor; önceki yıla göre 0,8 puanlık bir artışla yüzde 48,3 oldu.

İstihdam Sayılarında Artış ve İş Gücüne Katılım

İstihdam edilenlerin sayısı 880 bin kişi artarak toplamda 31 milyon 632 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranı ise yüzde 53,3 olarak tespit edildi, bu oran 2022'ye göre 0,2 puanlık bir artışı temsil ediyor.

Genç Nüfusta İşsizlik Oranları

15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 17,4'e geriledi. Erkek gençlerde bu oran yüzde 14,3, kadın gençlerde ise yüzde 23,2 olarak belirlendi.

Sektörel İstihdam Dağılımı ve Atıl İş Gücü

Hizmet sektörü, istihdam edilenler arasında yüzde 57,6 ile en büyük paya sahip. Zamana bağlı eksik istihdam ve atıl iş gücü oranı da 2023'te bir önceki yıla göre 1,5 puan artışla yüzde 22,8 olarak kaydedildi.

İşsizlik ve İstihdam Oranlarına Göre İllerin Durumu

İşsizlik oranının en yüksek olduğu iller Van, Muş, Bitlis ve Hakkari olarak belirlenirken, istihdam oranı en yüksek olan iller Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli oldu.

Editör: Halit Alptekin