Yıllık enflasyon oranı Aralık ayındaki %2,9'dan Ocak 2024'te %2,8'e düştü. Bir yıl önce bu oran %8,6 idi. Avrupa Birliği'nde yıllık enflasyon Aralık ayındaki %3,4'ten Ocak 2024'te %3,1'e düştü. Bir yıl önce bu oran %10,0 idi. Bu rakamlar Avrupa Birliği'nin istatistik ofisi tarafından yayınlanmaktadır .

En düşük yıllık oranlar Danimarka , İtalya (her ikisi de %0,9), Letonya , Litvanya ve Finlandiya'da (hepsi de %1,1) kaydedildi . En yüksek yıllık oranlar Romanya (%7,3), Estonya (%5,0) ve Hırvatistan'da (%4,8) kaydedildi . Aralık ayıyla karşılaştırıldığında yıllık enflasyon on beş Üye Devlette düştü, birinde sabit kaldı, on birinde ise yükseldi.

Ocak ayında, euro bölgesi yıllık enflasyon oranına en yüksek katkı hizmetler sektöründen geldi (+1,73 puan, puan), onu gıda, alkol ve tütün (+1,13 puan), enerji dışı sanayi malları (+0,53 puan) ve enerji izledi. (-0,62 puan).

Her referans ayının sonunda euro bölgesi enflasyonuna ilişkin hızlı bir tahmin yayınlanıyor. 1 Şubat 2024'te yayınlanan Ocak 2024 için euro bölgesi flaş tahmini %2,8 idi. Açıklanan da beklendiği gibi %2,8 oldu. 
Avro bölgesi enflasyonunun Şubat 2024 verileriyle bir sonraki tahmininin 1 Mart 2024 için yapılması planlanıyor.
Avro bölgesi: Belçika, Almanya, Estonya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Avusturya, Portekiz, Slovenya, Slovakya ve Finlandiya'dan oluşmaktadır.

Avrupa Birliği ; Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Almanya, Estonya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya'yı kapsamaktadır. , Slovenya, Slovakya, Finlandiya ve İsveç.

Ocak 2024’te Yıllık Enflasyon Oranları Ülkelere Göre

Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) tarafından ölçülen enflasyon oranları (%)

Yıllık Enflasyon Oranları %

Euro bölgesi enflasyon oranı (%), seçilmiş büyüklükler

Euro bölgesi yıllık enflasyon oranına (pp) katkılar, seçilmiş toplamlar