AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kopenhag Kriterleri'ni gerekirse Ankara Kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz" sözünden yola çıkarak 2028'e kadar tamamlanacak yeni bir reform hazırlığı yaptıklarını açıkladı.

Reform Paketi Detayları

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Ala, reformların Avrupa Birliği müktesebatında olan ve Türkiye'nin yararına olacak şekilde hayata geçirileceğini belirtti. "Önümüzdeki 4 yılı reformlar için fırsat dönemi olarak görüyoruz" diyen Ala, reformların birçok alanda yapılacağını ve eş zamanlı olarak hayata geçirileceğini vurguladı.

Yeni Anayasa Çalışmaları ve Yapısal Reformlar

Reformların ana hattını yeni anayasa çalışmaları oluşturacak. Vatandaşın refahını derinden etkileyen imar sorunu, vergi-vatandaş ilişkisi, kamu yönetiminde hızlı hizmet sunumu, gıda güvenliği ve tarımda verimliliği artıracak çalışmalar da reform paketi kapsamında yer alacak. Ekonomi, hukuk ve sivil toplum alanında eş zamanlı reformlar yapılacak.

Hedeflenen Alanlar

Reform paketi, malların serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve serbestisi, sermayenin serbest dolaşımı gibi iç pazara ilişkin düzenlemeler; şirketler hukuku, mülkiyet hukuku, rekabet politikası, mali hizmetler gibi yasal düzenlemeleri kapsayacak. Ayrıca tüketicinin ve sağlığının korunması, dijital dönüşüm ve medya, ekonomik ve parasal politika, sosyal politika ve istihdam, bilim ve araştırma, eğitim ve kültür gibi birçok alanda yenilikler yapılacak.

Tarım ve Gümrük Birliği İyileştirmeleri

Reformlar kapsamında, gümrük birliğinde yapılacak iyileştirmeler, tarımda uyum, tarım ve kırsal kalkınma, gıda güvenliği, bitki sağlığı ve balıkçılık gibi alanlarda da önemli değişiklikler hedefleniyor. Bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu da tarımsal ürün fiyatlarında istikrar sağlanması amacıyla ele alınacak.

Editör: Halit Alptekin