Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik büyümeyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, büyümenin yüksek seyretmesinin olumlu olduğunu ancak yeterli olmadığını vurguladı. Bakan, gelecek dönemlerde büyümenin hafif bir yavaşlama göstereceğini belirtti. Ayrıca, kur korumalı mevduat sisteminde (KKM) değişiklikler yapılacağını ifade etti.

Türkiye Ekonomisinde İstihdam ve Büyüme Dinamikleri

TRT Haber'de konuşan Şimşek, Türkiye'nin küresel büyümenin üzerinde bir performans sergilediğini ve istihdamın güçlü artış gösterdiğini söyledi. Ayrıca, büyümenin dengelenmesi ve kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini, tek haneli enflasyon oranlarına ulaşmanın sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunacağını belirtti.

Enflasyon ve Ekonomik Hedefler

Şimşek, enflasyonun tek haneye düşürülmesinin ana hedef olduğunu, bu hedefe ulaşmak için dengeli büyüme, rezervlerin güçlendirilmesi ve KKM'den çıkışın planlandığını açıkladı. Türkiye'ye kaynak akışının başladığını ve bu akışın gelecek dönemlerde artarak devam edeceğini ifade etti.

Vergi Politikaları ve Ekonomik Programın Bileşenleri

Bakan, borsa ve döviz kazançlarına yüzde 40 vergi uygulaması ile ilgili olarak bu verginin piyasa koşullarına bağlı olduğunu ve henüz uygulanıp uygulanmayacağının belirsiz olduğunu söyledi. Ayrıca, programın ana bileşeninin dezenflasyon olduğunu ve para politikası, maliye politikası, gelirler politikası gibi unsurların etkisinin zamanla görüleceğini belirtti.

Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret

Şimşek, Türkiye'nin mali disiplin konusunda güçlü bir duruş sergilediğini ve bütçe açığının beklenenden daha düşük olabileceğini ifade etti. Ayrıca, büyümenin ana motorları olarak verimlilik artışı ve fiyat istikrarını gösterdi.

Küresel İlgide Artış ve Türkiye Ekonomisinin Geleceği

Bakan, Türkiye'ye olan küresel ilginin arttığını ve risk algısının düştüğünü, sermaye girişlerinin güçlendiğini ve bu trendin devam etmesinin beklendiğini söyledi. Ayrıca, gelecek dönemde vergi sistemini daha adil hale getirmek ve liralaşma politikasını desteklemek amacıyla vergi teşviklerinin kullanılacağını belirtti.