Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto para yatırımlarına binde 4, Borsa İstanbul yatırımlarına ise binde 2 oranında işlem vergisi getirmeyi planlıyor. Bu adımla bütçeyi sağlamlaştırmayı ve vergi kaçağını önlemeyi hedefliyor.

Kripto Para Vergisi Detayları

Kripto para yatırımlarına getirilecek binde 4 oranındaki işlem vergisi, bankalardan kripto para borsalarına para gönderildiğinde stopaj olarak kesilecek. Bu düzenlemeyle birlikte kripto para yatırımlarından hiç vergi alınmayan bu alanda yeni bir gelir kaynağı yaratılacak.

Borsa İstanbul Vergisi

Borsa İstanbul için de benzer bir düzenleme yapılması planlanıyor. Bakanlık, Borsa İstanbul yatırımlarında binde 2 oranında işlem vergisi almayı hedefliyor. Örneğin, 100 bin liralık hisse yatırımı yapan bir kişi veya şirket 200 lira işlem vergisi ödeyecek.

Gelir Vergisi Uygulanmayacak

Yeni düzenlemeler arasında gelir vergisi bulunmuyor. Bakanlık, yasada mevcut olan borsadan gelir vergisi alma yetkisini kullanmayı düşünmüyor ve sadece işlem vergisi alınması planlanıyor.

Düzenleme Geleceğe Yönelik

Yapılması düşünülen düzenleme, kanunun geriye yürütülememesi nedeniyle sadece gelecekteki yatırımları kapsayacak. Mevcut yatırımlar bu vergiden etkilenmeyecek.

Editör: Merve Öney