Endeks24 yazarı Ata Can, SEĞMEN KARDEŞLER GIDA A.Ş.’nin izahnamesinde tespit ettiği maddi hataları SPK'ya bildirdi. Yapılan incelemeler sonucu izahnamede gerekli düzeltmeler yapılarak SPK onayı alındı ve KAP'ta son hali ilan edildi. Bu gelişme, halka arz sürecindeki belirsizlikleri giderdi.

Ata Can'ın İddiaları ve SPK'ya Şikayet

Ata Can, SEĞMEN KARDEŞLER GIDA A.Ş.’nin izahnamesinde yatırımcıları yanıltabilecek ciddi maddi hatalar olduğunu belirledi. İzahnamede, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacağı belirtilirken, devam eden açıklamalarda oransal dağıtım yöntemi kullanıldığı ifade ediliyordu. Can, bu durumun SPK'nın ilke kararlarına aykırı olduğunu vurguladı ve SPK'ya şikayette bulundu.

Detaylı İnceleme ve Tespitler

Ata Can, 14 Haziran 2024 tarihinde KAP'ta yayınlanan izahnameyi detaylı bir şekilde inceledi. İzahnamede, yatırımcı kararlarını olumsuz etkileyebilecek maddi hatalar tespit etti. Özellikle "Halka Arza İlişkin Bilgiler ve Koşulları" bölümünde yer alan çelişkili ifadeler dikkat çekiciydi.

SPK'nın Kararları ve İzahname Düzenlemeleri

SPK’nın yaptığı incelemeler sonucu izahnamede gerekli düzeltmeler yapıldı. SPK'nın ilke kararları doğrultusunda bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılması zorunlu kılındı. Düzeltilen izahname SPK onayı aldı ve KAP'ta yeniden yayınlandı. Bu adım, SEĞMEN KARDEŞLER GIDA A.Ş.’nin halka arz sürecindeki belirsizliklerin giderilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Editör: Halit Alptekin