Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), fiyat endekslerinin amacının ortalama fiyat seviyesini ölçmek değil, saf fiyat değişimlerini ortaya koymak olduğunu belirtti.

Kurum, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemede, işlemlerinde herhangi bir suç unsuru bulunmadığının tespit edildiğini ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) şikayet başvurusunun reddedildiğini duyurdu.

TÜFE Hesaplama Süreci

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kapsamındaki madde sepeti ve ortalama madde fiyatlarına ilişkin gelişmeler paylaşıldı. Açıklamada, TÜFE hesaplama sürecinin Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) Harmonize Tüketici Fiyat Endeksleri Metodoloji El Kitabı'nda belirtilen norm ve standartlara uygun olarak yürütüldüğü vurgulandı.

Bu kılavuz ve diğer uluslararası yöntem kılavuzlarında belirtildiği gibi, TÜFE hesaplarında ortalama fiyatların değil, fiyat değişimlerinin ağırlıklandırılmasıyla hesaplanan endeks değerlerinin kullanıldığı bildirildi.

Ortalama Fiyatlar Değil, Fiyat Değişimleri Hesaplanıyor

Açıklamada, ilgili endeks değerlerinin her ay TÜİK tarafından, TÜFE haber bülteniyle kamuoyuyla paylaşıldığına işaret edilerek, fiyat endekslerinin amacının ortalama fiyat seviyesini ölçmek değil, saf fiyat değişimlerini ortaya koymak olduğu belirtildi. Bu nedenle dünya genelinde hiçbir resmi istatistik ofisi tarafından ortalama madde fiyatlarının tamamının hesaplanıp yayımlanmadığı vurgulandı. Çok çeşitli mal veya hizmetin ortalama madde fiyatının hesaplanması ve açıklanmasının yanıltıcı sonuçlara yol açabileceği ifade edildi.

Uluslararası Standartlara Uyum

Açıklamada, EUROSTAT dahil olmak üzere hiçbir uluslararası kurum veya kuruluş tarafından ortalama madde fiyatlarının yayımlanmaması hususunda eleştiri yöneltilmediğinin altı çizildi. TÜİK, uluslararası standartlara uyduğunu belirtti.

DİSK'in Şikayeti Reddedildi

DİSK, TÜFE kapsamındaki madde sepeti ve ortalama madde fiyatları listesinin yayımlanmaması nedeniyle CİMER aracılığıyla 2 yıl önce TÜİK'e başvuruda bulunmuştu. Ancak, TÜİK aynı gerekçeyle bilgi talebini karşılamadı. Bunun üzerine DİSK, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ve mahkeme kararı gereğince işlem yapılmadığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, TÜİK'in işlemlerinde herhangi bir suç unsuru bulunmadığını tespit etti ve DİSK'in şikayet başvurusunu reddetti.

Editör: Merve Öney