Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre, nisan ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 285 milyon dolar açık verdi. Ekonomistlerin beklentisi, bu verinin 6,14 milyar dolar açık vermesi yönündeydi. Böylece cari açık, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Altın ve Enerji Hariç Cari İşlemler

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 497 milyon dolar açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7.649 milyon dolar olarak kaydedildi. Net hata ve noksan kalemi ise nisan ayında 327 milyon dolar açık vererek, ocak-nisan döneminde toplam 15 milyar dolar açık kaydetti.

Hizmetler Dengesi ve Yatırımlar

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3.110 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat gelirleri 2.548 milyon dolar olarak kaydedildi. Birincil gelir dengesi kaleminde 1.355 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 609 milyon dolar net giriş kaydedildi.

Doğrudan ve Portföy Yatırımları

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 856 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları ise 2.023 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 360 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1.387 milyon dolar net alış yaptığı gözlemlendi.

Krediler ve Mevduatlar

Yurt dışı tahvil ihraçları kapsamında bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 758 milyon dolar ve 500 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerdeki efektif ve mevduat varlıkları 3.298 milyon dolar net artış gösterdi. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise toplamda 1.604 milyon dolar net artış kaydetti.

Bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler yurt dışından sırasıyla 892 milyon dolar, 52 milyon dolar ve 140 milyon dolar net kredi kullandı.

Editör: Merve Öney