Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı panelinde önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, enflasyonda geçiş döneminin bu ay sona ereceğini ve Eylül ayında enflasyonun 40'lı rakamlara düşebileceğini belirtti. Maliye Hesap Uzmanları Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Bakan Şimşek, Türkiye'nin önceliğinin fiyat istikrarı olduğunu vurguladı.

Fiyat istikrarı ve mali disiplin

Bakan Şimşek, programlarının fiyat istikrarını sağlamaya yönelik olduğunu ve mali disiplinin bunu desteklediğini söyledi. "Sürdürülebilir cari açık, yapısal dönüşüm kazanımlarını kalıcı hale getirecek," diyen Şimşek, enflasyonun düşük tek hanelere indirilmesinin ciddi bir iş, zaman, kararlılık ve sabır gerektirdiğini ifade etti.

Merkez Bankası'nın rolü ve ilave adımlar

Şimşek, Merkez Bankası'nın tüm araçları kullandığını ve gerektiğinde ilave adımlar atılacağını belirtti. "Merkez Bankamız ne gerekiyorsa yapıyor, çok iyi bir ekibimiz var. Gerektiğinde ihtiyacımızın da ötesinde likiditeyi çekmek için borçlanacağız," dedi. Aylık enflasyonda hedeflere yakın bir patikaya oturduklarını ve piyasanın henüz o noktada olmadığını, ancak yönetilebilir olduğuna inandıklarını vurguladı.

Kayıtdışı ekonomi ve vergi adaleti

Vergi muafiyet ve istisna çalışmalarının devam ettiğini belirten Şimşek, kayıtdışı ekonomi ile mücadele için bir eylem planı açıklamayacaklarını, ancak fiili mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. "Vergide adalet ve etkinlik paketi çalışmalarımız devam ediyor," dedi.

Cari açık ve ihracat

Bakan Şimşek, cari açığın bu yıl milli gelire oranla yüzde 2,5'in altına düşeceğini öngördüklerini belirtti. "Hedefimiz cari açığı kalıcı bir şekilde yüzde 2,5'in altına indirmek. Programın özü, ihracat katkısının pozitife döndüğü bir dönem," ifadelerini kullandı. Eleştirileri saygıyla karşıladıklarını ve programın çalıştığını söyledi.

Yabancı yatırımlar ve rezervler

Şimşek, önümüzdeki üç yılda en az 60 milyar dolarlık Türkiye'ye taahhüt edilmiş kaynak olduğunu ve bu kaynağın carry trade veya sıcak para olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti. "Merkez Bankası rezervleri yakın zamanda swap hariç pozitif rakamlarda olacak. Rezerv ile ilgili kaygılar Türkiye'nin gündem maddesi olmaktan çıkacak," dedi.

Yapısal dönüşüm ve piyasa güveni

Şimşek, Türkiye'nin risk priminde ve kur oynaklığında ciddi düşüşler yaşandığını, kredi derecelendirme kuruluşlarının bunu görmeye başladığını ifade etti. "Tüm bu kazanımların geçici olmaması için yapısal dönüşüme ihtiyacımız var. Piyasa fiyatlamalarını değerli görüyorum," dedi.

Editör: Halit Alptekin