Alves Kablo, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılan Erciyes Anadolu Holding'e bağlı Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin alımına teklif vermek için ihale şartname bedelini ödediğini duyurdu.

İHALEYE KATILIM SÜRECİ BAŞLADI
Alves Kablo, şirketin büyüme planları doğrultusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yayımlanan HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının satış ihalesine katılım sağlamak üzere gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla şartname temini ve veri inceleme ile tesis ziyareti izni konularında süreç başlattı.

Şirket, yapılacak incelemeler sonrasında ihaleye katılıp katılmama kararını netleştirecek ve ihale katılım kararı verilmesi durumunda şartnamede belirtilen esaslar dahilinde ihaleye katılım sağlayacak.

YÖNETİM KURULU KARARI
Alves Kablo Yönetim Kurulu’nun 09 Temmuz 2024 tarih ve 2024/15 sayılı kararı ile şirketin yönetim kurulu başkanı Deniz Karamercan, süreçle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için yetkilendirildi. Gelişmeler oldukça kamuoyuna açıklama yapılacağı belirtildi.

KAMUOYUNA DUYURU
Alves Kablo, TMSF tarafından 22.000.000.000,00 TL (Yirmi iki milyar Türk Lirası) muhammen bedel ile satışa çıkarılan Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin alımına teklif vermek için ihale şartname bedelinin ödendiğini kamuoyuna saygıyla duyurdu.

KAP BİLDİRİMLERİ
Şirketimizin büyüme planları ile uyumlu olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yayımlanan HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi payları ile Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının satış ihalesine katılım sağlamak üzere gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla şartname temini ile veri inceleme ve tesis ziyareti izni konularında gerekli süreçlerin yürütülmesine, yapılacak incelemeler sonrasında şirketimizin ihaleye katılıp katılmama kararının netleştirilmesine, ihaleye katılım kararı verilmesi durumunda şartnamede belirtilen esaslar dahilinde ihaleye katılım sağlanmasına, süreçle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için şirketimizin yönetim kurulu başkanı Deniz Karamercan'ın yetkilendirilmesine, gelişmeler oldukça kamuoyuna açıklanmasına karar verilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 22.000.000.000,00 TL (Yirmi iki milyar Türk Lirası) muhammen bedel ile satışa çıkarılan Erciyes Anadolu Holding'e bağlı Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin alımına teklif vermek için ihale şartname bedeli Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'na ödeme yapılmıştır. Saygılarımızla kamuoyuna duyururuz.

Editör: Merve Öney