Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan 2024 verilerine göre, yıllık tüketici enflasyonu %69,80 ile bu yılın en yüksek seviyesine çıktı. Enflasyon üzerindeki en büyük etkiyi %24,98 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubu oluşturdu.

Ana Harcama Grupları ve Ağırlıkları

Tüketici enflasyonunu oluşturan 12 ana harcama grubu içinde, gıda ve alkolsüz içeceklerin ardından en yüksek ağırlıklar ulaştırma (%17,35), konut (%14,20), lokanta ve oteller (%8,17), ev eşyası (%8,12) ve giyim ve ayakkabı (%6,94) olarak sıralanıyor.

Gıda Grubunda Öne Çıkanlar

Gıda ve alkolsüz içecekler kategorisi, toplam 37 harcama kalemi içerisinde özellikle patates ve bazı yumru bitkileri hariç tutulan sebze harcamalarıyla dikkat çekiyor. Sebzeler, bu kategori içinde %2,62 oranıyla en yüksek paya sahip.

Ulaştırma ve Konut Harcamaları

Ulaştırma grubunda, benzinli otomobil fiyatları %7,07 oranla enflasyona etki ederken, konut harcamalarında ise kira ödemeleri %5,06 ile büyük bir yer kaplıyor.

Bank of America, Turkcell hedef fiyatını revize etti! Bank of America, Turkcell hedef fiyatını revize etti!

Lokanta ve Oteller ile Diğer Harcamalar

Lokanta ve otellerde en yüksek harcama kalemi %6,01 ile yiyecek hizmetleri olurken; ev eşyası grubunda temizlik malzemeleri %1,40 ve giyim ve ayakkabı grubunda kadın giyimi %2,29 ile dikkat çekiyor.

Endeks Hesaplaması ve Veri Kaynakları

Endeks hesaplamasında kullanılan ağırlıklar, tüm sosyo-ekonomik gruplardan yaklaşık 15 bin hane halkı ile yapılan anketler ve çeşitli idari kayıtlar tarafından sağlanan bilgilerle desteklenmektedir. Bu veriler, Türkiye'deki tüketim harcamaları ve enflasyon trendlerini anlamada kritik öneme sahiptir.

Editör: Merve Öney