Dünya Bankası, Türkiye için hazırlanan Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) kapsamında 18 milyar dolarlık yeni bir finansman paketi açıkladı. Paketin 12 milyar dolarlık kısmı özel sektöre yönlendirilirken, kalan bölüm doğal afetlerin sonuçlarını giderme, enerji güvenliğini artırma ve iklim değişikliği ile ilgili sorunlara yönelik projeler için ayrıldı.

Özel Sektöre Tahsis Edilen Kaynaklar

DEİK Başkanı Olpak'tan İsrail yaptırımlarına destek! DEİK Başkanı Olpak'tan İsrail yaptırımlarına destek!

Açıklanan bu büyük bütçe, Türk özel sektörünün küresel pazarlarda daha rekabetçi olmasını ve yurt içinde istihdam olanaklarını artırmasını hedefliyor. Özel sektör için ayrılan kaynaklar, şirketlerin daha yenilikçi ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamasına yardımcı olacak.

Diğer Fonlar ve Kullanım Alanları

Finansmanın geri kalanı ise geçtiğimiz yıl yaşanan depremlerden kaynaklanan zararların onarılması, enerji altyapısının güçlendirilmesi ve çevresel zorluklarla başa çıkılması amacıyla kullanılacak. Bu yatırımlar, ülkenin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacak.

Dünya Bankası Grubu, finansmanın yönlendirileceği projeler konusunda açık bilgiler sunarak, kaynakların hangi alanlarda kullanılacağını net bir şekilde ifade etti. Ayrıca, bu sürecin Türkiye'nin ekonomik ve sosyal ilerlemesine nasıl katkıda bulunacağı üzerinde duruldu.

2024-2028 mali yıllarını kapsayan işbirliği çerçevesi, üretkenlik, istihdam ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi kilit alanlara odaklanacak. Bu stratejiler, Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak.

Editör: Halit Alptekin