AK Parti tarafından hazırlanan ve 32 maddeden oluşan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifte, kamu bankalarının sermayesinin artırılması amacıyla Türkiye Varlık Fonu’na özel tertip tahvil verilmesi öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı’na, borç olarak verilecek özel tertip iç borçlanma senedi çıkarma yetkisi tanınıyor.

BOTAŞ Borçları Silinecek

Kanun teklifinde, BOTAŞ’ın borçlarının silinmesine yönelik maddeler de yer alıyor. Salgın dönemi ve sonrasında bütçeden yüksek tutarlarda borç verilen BOTAŞ’ın borçlarının, Hazine’nin verdiği görevler nedeniyle oluşanlardan düşülmesi planlanıyor. Bu işlem, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak ve hesaplama Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

Tasarruf Tedbirleri ve Denetim

Kanun teklifi, kamu kurum ve kuruluşlarının harcama ve uygulamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunun izlenmesi ve denetlenmesini içeriyor. Alınan tedbirlere aykırı iş ve işlemler tespit edilirse, ilgili mevzuat uyarınca disiplin hükümleri uygulanacak ve sonuçlar Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

Araç Satışları ve Yatırım Teşvikleri

Kamuda taşıt ve iş makinelerinin hızlı bir şekilde satışının gerçekleştirilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilendiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı, yatırım teşvik belgelerine istinaden uygulananlara benzer şekilde damga vergisinden istisna tutulacak yatırım sözleşmeleri imzalanacak.

Hibrit Araçlara Yeni ÖTV Oranları

Sadece araç dışından şarj edilebilen hibrit elektrikli araçlar için ÖTV oranları yeniden belirleniyor. Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyen ve özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayan araçlar için %30, diğerleri için %60 oran uygulanacak. Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 1800 cm³'ü geçmeyen araçlar içinse oran %70 olacak.

Editör: Merve Öney