Dr. Erkan Aydın, tandem güneş pillerinin yüzde 33,7 verimle yeşil enerji dönüşümünü hızlandırma potansiyelini vurguladı.

Temiz Enerji Haber Portalı, güneş enerjisi alanındaki en son gelişmeleri ve yenilenebilir enerjinin geleceğini, Suudi Arabistan’ın Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden (KAUST) Dr. Erkan Aydın ile konuştu.

Dr. Aydın, tandem güneş pillerinin gelişimini ve bu teknolojinin yeşil enerji dönüşümünde nasıl bir rol oynayacağını değerlendirdi. Yakın zamanda Science dergisinde yayınlanan iki makalede, tandem güneş pillerinin yüzde 30'luk verimlilik eşiğini aştığına dikkat çeken Aydın, bu teknolojinin güneş enerjisinin maliyetini düşürme ve yeşil enerji dönüşümünü hızlandırma potansiyelini vurguladı.

Güneş Enerjisi Sektöründeki Yenilikler

Dr. Aydın, "Silisyum güneş pilleri verimli olsa da, tandem güneş pilleri birden fazla yarı iletken soğurucu tabakayı bir araya getirerek daha fazla verim sağlıyor," dedi. Bu yenilikçi güneş pilleri, perovskit tabanlı güneş pilleri ile silisyum güneş pillerinin birleştirilmesi sonucu elde ediliyor ve daha yüksek enerji üretimine olanak tanıyor.

Küresel Güneş Enerjisi Kurulu Gücü ve Hedefler

Küresel güneş enerjisi kurulu gücünün 2022'de 1.2TW'a yükselmesine rağmen, bu değerin küresel elektrik üretiminin sadece yaklaşık yüzde 5'ine tekabül ettiğini belirten Dr. Aydın, Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2030 yılına kadar her yıl yüzde 25 oranında artış gerektiğini belirtti.

Tandem Güneş Pilleri Üzerine Araştırmalar

KAUST'te yapılan araştırmalar sonucunda, tandem güneş pillerinin yüzde 33,7'lik rekor verime ulaştığını açıklayan Dr. Aydın, bu teknolojinin laboratuvar ölçeğinde yüzde 37'ye kadar verimlilik sunabileceğini öngördü.

Ticarileşme ve Ölçeklendirme

Tandem güneş pillerinin ticarileşmesi için ölçeklendirme ve çalışma ömrü gibi konuların aşılması gerektiğini ifade eden Dr. Aydın, perovskit-silisyum tandem güneş pillerinin ilk büyük ölçekli ticari ürünlerinin beş yıl içinde piyasada olabileceğini tahmin etti.

Bu röportaj, tandem güneş pillerinin gelişimini ve bu teknolojinin enerji dönüşümüne nasıl katkı sağlayabileceğini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuyor. Dr. Aydın'ın değerlendirmeleri, güneş enerjisi sektörünün geleceğine ışık tutuyor.