Çelik Sektöründe Karbonsuzlaşma ve Temiz Enerji: Bilecik Demir Çelik Genel Müdürü Muammer Bilgiç, Sektörel Dönüşümü Değerlendiriyor.

Temiz Enerji Haber Portalı, çelik sektörünün karbonsuzlaşma yükümlülükleri ve temiz enerjinin rolü üzerine Bilecik Demir Çelik A.Ş. Genel Müdürü Muammer Bilgiç ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bilgiç, sektörün içinde bulunduğu zorlukları ve geleceğe yönelik beklentileri detaylı bir şekilde anlattı.

Bilgiç, çelik endüstrisinin küresel çapta karşılaştığı zorlukları vurguladı. Çelik üretiminin hammadde ve enerji açısından ithalata dayalı yapısı, uluslararası jeopolitik gelişmelere bağlı rekabet koşulları ve artan maliyetler, sektörün önemli sorunları arasında yer alıyor. Özellikle karbonsuzlaşma sürecinin getirdiği yeni sorunlar, çelik sektörünün yeni bir döneme girdiğini işaret ediyor. Bu dönemde çelik üretim ve tüketim biçimlerinde değişiklik gerekiyor. Bilgiç, karbonsuzlaşma yükümlülüklerinin temiz enerjiye geçişi işaret ettiğine dikkat çekiyor ve çelik sektörünün yeniden yapılandırılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

Bilgiç, karbonsuzlaşma süreçlerinin küresel enerji üretimini temelden değiştirdiğini ve ülkelerin enerji ithalatına ve fosil yakıt rezervlerine bağımlılığını azalttığını vurguluyor. Çelik sektörü özelinde, fosil yakıtların görece düşük maliyeti nedeniyle tercih edilen çelik yapım prosesleri yerine, temiz elektrikle çalışan yeni primer çelik yapım teknolojilerinin ön plana çıktığını söylüyor. Enerji ve hammadde türlerindeki bu gelişme, çelik sektörünün karşı karşıya olduğu rekabet ve maliyet sorunlarına çözüm sunuyor.

Ayrıca, Bilgiç, çelik üretiminin enerji yoğun bir süreç olduğunu ve yeşil enerjinin kullanımının bu sektörü nasıl etkileyeceğine dair görüşlerini paylaşıyor. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin, çelik üretim proseslerinin maliyet profilini kökten değiştireceğine inanıyor. Bu yeni enerji kaynağının, çelik üretiminin yanı sıra, çelik hammaddesi üretimine de yeni fırsatlar sağlayacağını belirtiyor.

Bilgiç, çelik sektörünün bu geçiş sürecinde karşılaştığı zorluklar ve yapılması gerekenler hakkında da görüşlerini aktarıyor. Fosil yakıtlardan çıkışın zorunlu olduğunu, fosil yakıtların görece düşük maliyetinin artık geçerli olmadığını ve temiz enerjiye geçişin kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. Ayrıca, Türkiye'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) gibi küresel yaptırımlara nasıl daha etkili yanıt verebileceğini tartışıyor ve karbonsuzlaşma süreçlerinin Türkiye için nasıl değerlendirileceğini ele alıyor. Bu süreçlerin yetersiz olduğunu ve 2053 hedeflerine ulaşmanın mevcut koşullarda mümkün olmadığını ifade ediyor.

Bilgiç'in görüşlerine göre, çelik sektörü ve Türkiye'nin bu tarihsel dönüşümde farkındalık yaratması, finansman ve bilgi eksikliklerini gidermesi ve zaman darlığını aşması gerekiyor. Bu süreçte özellikle enerji ve hammadde kaynaklarında köklü değişiklikler ve yeniden yapılanmalar kaçınılmaz olacak.