TÜREB Genel Sekreteri İskender Kökey, iklim değişikliğine ve artan enerji talebine karşı yenilenebilir enerjinin rolünü vurguladı.

Temiz Enerji Haber Portalı, iklim değişikliğine karşı mücadelede ve artan enerji talebini karşılamada yenilenebilir enerjinin önemini vurgulamak için Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Genel Sekreteri İskender Kökey ile bir röportaj gerçekleştirdi.

İskender Kökey, iklim değişikliği ile mücadelede ve enerji ihtiyacını sürdürülebilir bir şekilde karşılamada yenilenebilir enerjinin rolünü anlattı. Dr. Karsten Haustein'in çalışmasına göre, geçtiğimiz Temmuz ayının son 120 bin yılın en sıcak ayı olabileceğini belirten Kökey, World Weather Attribution'ın analizine göre, fosil yakıtların kullanımının azaltılmasının ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin zorunluluğuna işaret etti.

Kökey, "Yenilenebilir enerji santralleri, aşırı iklim olaylarına karşı kritik bir rol oynayacak. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde enerji depolamalı yenilenebilir enerji projelerinin sahaya yansıması bekleniyor," dedi. Ayrıca, Türkiye ve dünya genelinde yenilenebilir enerjinin mevcut durumunu ve gelecek vizyonunu değerlendirdi.

Rüzgar enerjisi projelerinin maliyetlerine de değinen Kökey, global emtia fiyatlarındaki artışın ve finansmana erişimdeki maliyetlerin projelerin maliyetlerini artırdığını fakat bu durumun yatırımları durdurmadığını vurguladı. "Yenilenebilir enerji projeleri, kısa dönemli ekonomik dalgalanmalara rağmen, yatırımcılar tarafından hızla sahaya yansıtılıyor," dedi.

Kökey, aşırı sıcaklar ve iklim değişikliğinin elektrik şebekeleri üzerindeki etkilerine de dikkat çekti ve yenilenebilir enerjinin bu dönemlerdeki yoğun talebi karşılamada oynayacağı rolü anlattı. "İklim değişikliği ile mücadelede, enerji dönüşümünü destekleyecek yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve bu teknolojilere yatırım yapılması gerekiyor," diye ekledi.

Röportaj, iklim değişikliğinin enerji sektörü üzerindeki etkilerine ve yenilenebilir enerjinin bu yeni dönemde oynayacağı önemli role odaklandı. Kökey, Türkiye'nin bu alanda atması gereken adımları ve uluslararası arenadaki fırsatları da değerlendirdi.