Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu B+ olarak tutmaya devam etti ve görünümü durağan olarak belirledi. Bu durum, Türkiye'nin borçlanma riskinin yatırımcılar için yüksek riskli olarak değerlendirildiği anlamına geliyor.

Kararın Arkasındaki Faktörler

Fitch'in bu kararında enflasyondaki düşüş, dış kırılganlıklar ve politik tutarlılık gibi faktörler etkili oldu. Son aylarda enflasyonda düşüş gözlemlenmesine rağmen, hala yüksek seviyelerde kalması ve Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine gitmesi, enflasyondaki kalıcılık endişelerini beraberinde getiriyor. Küresel ekonomideki belirsizlikler ve jeopolitik riskler, Türkiye'nin dış borçlanma ve finansman erişimini olumsuz etkileyebilecek riskler olarak görülüyor. Fitch, Türkiye'nin makroekonomik politikalarının istikrarlı ve tutarlı bir şekilde sürdürülmesinin kredi notunun iyileşmesi için önemli olduğunu vurguluyor.

Güçlü Yönler ve İyileşme Gereklilikleri

Fitch, Türkiye'nin kamu maliyesinin sağlamlığı ve güçlü bir gelir tabanı gibi bazı güçlü yönlere sahip olduğunu da kabul ediyor. Ancak kredi notunun iyileşmesi için enflasyondaki düşüşün kalıcı hale gelmesi, dış kırılganlıkların azalması ve politika tutarlılığının sağlanması gerektiği belirtiliyor.

Gelecekteki Değerlendirmeler

Fitch, önümüzdeki aylarda Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü yeniden değerlendirecek. Bu değerlendirmede yukarıda bahsedilen faktörlerin yanı sıra, küresel ekonomideki gelişmeler ve Türkiye'nin iç siyasi konjonktürünün de rol oynayacağı belirtiliyor.

Editör: Halit Alptekin