Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı. Bu karar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülecek.

Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetinin özelleştirme programına alınmasına karar verildi.

İhale ve Özelleştirme Süreci

Özelleştirme işlemleri, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar veya kiralama yöntemlerinden biri ya da birkaçının uygulanarak gerçekleştirilecek. İhale dokümanlarında ve sözleşmelerde yer alacak hususlar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından birlikte belirlenecek. Kamu hizmetinin devamlılığının sağlanabilmesi için özelleştirme işlemlerinin 15 Ağustos 2027 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.

2021 Yılındaki Düzenleme

2021 yılında yapılan düzenlemeyle araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresi bitiminden en az 5 yıl öncesinde gerekli plan, proje, altyapı ve benzeri işlemlerin başlatılması ve yeni ihalenin en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar sonuçlandırılması kararlaştırılmıştı.

Editör: Halit Alptekin