Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam), 2023 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren konsolide finansal durum tablosuna göre, Şişecam'ın satışları ve net karı düşüş gösterdi. Ancak elde edilen 151,9 milyar TL'lik satış geliri, piyasanın 135,04 milyar TL'lik beklentisini aştı. Bu, 2022 yılındaki 170,6 milyar TL'lik hasılatla karşılaştırıldığında %11'lik bir düşüşü temsil ediyor.

Kar ve FAVÖK'te Düşüş Yaşanıyor

2022 yılındaki 54,5 milyar TL'lik brüt kar, %23'lük bir azalma ile 41,9 milyar TL'ye düştü. FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) ise %39'luk bir düşüşle 20,7 milyar TL'ye geriledi. Net dönem karı ise 17,1 milyar TL olarak gerçekleşerek, bir önceki yılın 22,7 milyar TL'lik net karından %25 daha az oldu.

Şişecam'ın Varlık ve Özkaynak Durumu

Toplam dönen varlıklar 123,9 milyar TL'den 112,8 milyar TL'ye düşerken, toplam duran varlıklar 164,9 milyar TL'den 178,3 milyar TL'ye yükseldi. Buna karşın, toplam varlıklar 288,9 milyar TL'den 291,2 milyar TL'ye çıktı. Şirketin özkaynakları ise 2023 yılı itibarıyla 142,3 milyar TL ile bir önceki yılın seviyesine yakın gerçekleşti.

Temettü Kararı ve Genel Kurul Teklifi

Şişecam, bilanço açıklamasının ardından yaptığı Kamuyu Aydınlatma Platformu bildiriminde, 1 TL nominal değerli hisse başına brüt 0,71 TL, net 0,64 TL temettü ödenmesine karar verdiğini duyurdu. Genel kurula sunulacak olan temettü teklifine göre, ödemelerin 4 Haziran 2024 tarihinde yatırımcıların hesaplarına aktarılması planlanıyor.

Editör: Halit Alptekin