Mart ayı itibarıyla Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda %2.4 olarak kaydedildi. 

Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş., 30 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek olan hak kullanımı kapsamında hissedarlarına brüt 46,1987013 TL, net ise 41,5788311 TL temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Bu ödeme, şirketin 2023 mali yılında elde ettiği 2.269.211.251 TL net karın dağıtımından kaynaklanıyor.

Genel Kurul Onayı ve Kar Dağıtımı

Şirketin 17 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında, 2023 mali yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dönem karının dağıtımına ilişkin detaylar paylaşıldı. Ödenmiş sermayenin %5'i olan 1.406.250,00 TL'nin ortaklara I. Temettü olarak, bakiye karın bir kısmı ise intifa senedi sahiplerine ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek. Ayrıca, ortaklara II. Temettü olarak toplamda 1.297.932.226,22 TL dağıtılacak. Bu tutarın 1.165.696.590,90 TL'si 2023 yılı karından, kalanı ise geçmiş yıl karından karşılanacak.

CVK’dan büyük yatırım! Üretim kapasitesi 5 kat artacak CVK’dan büyük yatırım! Üretim kapasitesi 5 kat artacak

Toplantıda ayrıca, 18 Nisan 2024 tarihinde toplam brüt 1.299.338.476,22 TL kar payının nakden ödenmesine oy birliğiyle karar verildi. Bu durum, şirketin finansal sağlamlığını ve paydaşlarına olan bağlılığını ortaya koyuyor.

Editör: Merve Öney