Akbank, yatırımcıları için olumlu bir karar aldı. Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul, 2023 yılı karından pay başına net 1,72575 TL nakit kar payı dağıtımına onay verdi.

2023 Kar Payı Dağıtım Detayları

Akbank, 2023 faaliyet döneminden elde edilen 66.478.940.241,69 TL net kârdan, ödenmiş sermayenin %5'ine tekabül eden 260 milyon TL ilk nakit brüt kar payını ve 9 milyar 711 milyon TL'lik ikinci nakit brüt kar payını dağıtacak. Bu dağıtım, ödenmiş sermayenin yüzde 191,75'ine eşit bir miktarı temsil ediyor.

Temettü Ödemelerinin Başlangıç Tarihi

Akbank'ın temettü ödemeleri, 26 Mart 2024 tarihinde başlayacak. Yatırımcılar, bu tarihten itibaren beklenen kar paylarına kavuşacak.

Kanuni Yedekler ve Olağanüstü Yedeklerin Durumu

Banka, kanuni yedek akçe olarak 971,1 milyon TL ayırdı. Kalan kâr ise "Olağanüstü Yedekler" hesabına eklenecek, böylece şirketin finansal gücünü artıracak.

Editör: Halit Alptekin