Türkiye'de, haftalık çalışma saatleri konusunda önemli bir adım atılıyor. Hükümet, 45 saat olan mevcut haftalık çalışma süresini 35-40 saate düşürmeyi planlıyor. Bu değişiklik, 21 yıllık mevcut mevzuatın güncellenmesiyle çalışanların haklarının güçlendirilmesini hedefliyor. Sabah gazetesinin haberine göre, iş kanunlarındaki bu değişiklikler milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyecek.

Çalışma Saatleri ve İş Kanunlarındaki Yenilikler

Yeni düzenleme, çalışanların pozisyonunu güçlendirirken, mevcut dağınık mevzuatı da düzenleyecek. Örneğin, bazı meslek gruplarında haftalık çalışma süresi 48 saat iken, diğerlerinde 45 saat olarak belirlenmiş durumda. Yeni düzenleme, tüm çalışanlar için haftalık çalışma saatlerinin 35 ile 40 arasında olmasını öngörüyor. Ayrıca, çalışanların mevcut haklarının korunması ve yeni hak kategorilerinin oluşturulması da planlanıyor.

İş Kanunlarında Tekelleşme ve Çalışanların Güçlendirilmesi

Yeni düzenlemeyle iş kanunları tekelleştirilirken, çalışanların güçlendirilmesi öncelikli hedef olarak belirlendi. Fazla çalışma katsayıları da yeniden değerlendirilecek ve mevzuat bir araya getirilecek. Çalışanların merkezde olduğu bir yaklaşım benimsenirken, bu durumun işletmelerin ve işverenlerin gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda bu düzenlemelerle ilgili sinyaller verdi. Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi ve esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, sosyal güvenlik mevzuatının iş gücü piyasasının değişen koşullarına uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Editör: Halit Alptekin