Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile iş birliği içinde yürütülen çalışmalarda yeni bir üst fon oluşturulmasına yönelik son aşamalara gelindiğini duyurdu. Bu yeni fon, Türkiye'de stratejik sektörler ve teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarına kaynak sağlamayı hedefliyor.

Fonun Amacı ve İlk Aşama Büyüklüğü

Bakan Şimşek'in belirttiğine göre, kurulacak üst fon, özellikle kalkınma planları ve Orta Vadeli Programda öncelikli görülen sektörlere odaklanacak. Fonun ilk aşama büyüklüğünün 50 milyon dolar olması öngörülüyor. Ancak, ulusal ve uluslararası yatırımcıların katılımıyla bu miktarın artması bekleniyor.

Samsung ve Hepsiburada arasında iş birliği Samsung ve Hepsiburada arasında iş birliği

Önceki Çalışmalar ve İş Birlikleri

2018 yılında Başbakan Yardımcılığı döneminde Şimşek, Türkiye'de girişimcilere destek sağlamak amacıyla bir üst fon kurulması talimatını vermişti. Bu fonun faaliyete geçirilmesi, Şimşek'in yeni dönemde göreve gelmesiyle hızlandırıldı. 2015 yılında, Bakanlık Avrupa Yatırım Fonu ile işbirliği yaparak Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu'nu kurmuş ve bu fona 60 milyon avro taahhütte bulunarak yatırımcı olmuştu. Ayrıca, 2018 yılında TÜBİTAK ile Tech-InvesTR Programı yürütülmesi için iş birliği anlaşması imzalanmıştı.

Fon Yönetimi ve Şeffaflık

Yeni kurulacak üst fon, uluslararası normlara uygun ve şeffaf bir şekilde yönetilecek. Fon, bağımsız bir denetim firması aracılığıyla yıllık denetimlere tabi tutulacak. Gerektiğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ek denetimler yapılması da mümkün olacak.

Fonun Ekonomiye Beklenen Katkıları

Bakan Şimşek, fonun faaliyete geçmesiyle elde edilmesi beklenen kazanımları vurgulayarak, yüksek katma değerli mal ve hizmet üreten işletmelerin dolaylı olarak desteklenmesini, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını ve ülkenin teknolojik gelişimine katkı sunmasını hedeflediklerini belirtti. Bu kaynak aktarımının girişim sermayesi ekosistemine yeni bir ivme kazandırması ve Türkiye'nin katma değerli büyüme stratejisine destek olması bekleniyor.

Editör: Halit Alptekin