Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) kararı ile Batman, Siirt, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta petrol işlemleri için stratejik bir adım attı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, petrol işlemi için gerekli arazilerin kamulaştırılmasını öngörüyor.

Hızlı Kamulaştırma ve Kamu Yararı

MAPEG, TPAO'nun başvurusunu değerlendirerek, kamu yararı doğrultusunda bu arazilerin kamulaştırılması gerektiğine hükmetti. Kararda, bu bölgelerdeki parsellerin rayiç bedelinin üzerinde talep edilen bedeller nedeniyle anlaşma yoluyla satın almanın mümkün olmadığı ve bu nedenle acele el koyma kararının verildiği belirtildi.

Stratejik Petrol Sahaları

Kamulaştırma kararı, petrol işlemlerinin hızlandırılmasını ve bu bölgelerdeki petrol rezervlerinin etkin bir şekilde kullanılmasını amaçlıyor. Söz konusu adım, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefleri doğrultusunda atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bölgesel Etki

Batman, Siirt, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta yapılacak petrol arama ve çıkarma faaliyetlerinin, bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlaması bekleniyor. TPAO'nun bu hamlesi, Türkiye'nin enerji politikalarında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Editör: Halit Alptekin