Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan ve Resmi Gazete'de duyurulan kararla, yatırım fonlarına ilişkin önemli değişiklikler yapıldı. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yapılan değişiklikler, fonların işleyişine ve bilgilendirme süreçlerine dair yeni kurallar getiriyor.

Serbest Fonlar İçin Yeni İlan Esasları

Yeni düzenlemelere göre serbest fonların yatırım stratejileri ve limitlerine uygun olarak yapacakları yatırımlar, fonun bilgilendirme dokümanları yerine Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecek. Bu değişiklik, serbest fonların işlem ve portföy sınırlamaları konusunda daha esnek bir yapıya sahip olmalarını sağlayacak.

Yabancı Fonlar için İzin Şartı ve KAP İlanları

Payları serbest fonların portföylerine alınacak yabancı fonlar için ilgili otoriteden izin alma şartı getirildi. Hangi ülkelerde kurulu fonların portföye alınabileceği, fonun KAP sayfasında ilan edilen yatırım stratejisinde belirtilecek. Ayrıca, SPK'nın serbest fonların portföylerine alacakları yabancı fon paylarına ilişkin kısıtlamalar getirme yetkisi bulunuyor.

İzahname Değişiklikleri ve Katılma Payı Alım Satım Esasları

Serbest fonların izahnamelerinde yalnızca tebliğle belirlenen ve ekinde yer alan unsurlar yer alacak. Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek izahname değişikliklerine ilişkin duyurular, değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilecek. Katılma payı alım satım esaslarında, katılma paylarının fona iadesi için pay fiyatlarının ilan süresinden farklı ve uzun süreler belirlenebilecek. Tebliğin diğer maddeleri uyarınca, serbest fonlar tarafından fonun KAP sayfasında ilan edilmesi öngörülen bilgiler, yeterli olacak.

Editör: Halit Alptekin