Migros, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, hissedarlara pay başına 6,2136078 TL nakit kar payı dağıtımı önerisini 2023 yılı için Genel Kurul'a sunacağını duyurdu. Bu öneri, şirketin finansal performansının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Yönetim Kurulu Kararının Ayrıntıları ve Ödeme Planı

Migros Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, önerilen kar payının 29 Mayıs 2024 tarihinde ödenmesi planlanıyor. Söz konusu teklif, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği ve ilgili rehber ile şirketin Ana Sözleşmesi'nde belirtilen hükümler çerçevesinde hazırlandı.

Kar Payı Dağıtımı Detayları ve Hesaplamaları

Açıklamaya göre, Migros'un konsolide mali tabloları ve vergi mevzuatına uygun hesaplamalar sonucunda, 1.250.000.000,00 TL'nin tamamı nakden olmak üzere pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması öneriliyor. Tam mükellef kurumlar ve Türkiye'de faaliyet gösteren dar mükellef kurum ortakları için her bir TL nominal değerdeki pay için 6,9040087 TL brüt=net ödeme yapılacakken, diğer hissedarlar için ise brüt 6,9040087 TL, net olarak ise %10 stopaj uygulanarak 6,2136078 TL kar payı ödenmesi öngörülüyor. Kar payı dağıtımının onaylanması halinde, ödemeler 27 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak.

Editör: Halit Alptekin