Koton'un halka arz süreci, sosyal medyada dolaşan ve "Koton'dan halka arz vurgunu" şeklinde yorumlanan iddialarla dikkat çekiyor. Şirketin defter değeri, halka arz öncesinde 5,07 TL iken, bu rakamın arz sonrasında 6,01 TL'ye yükseltilmesi planlanıyor. Ancak 30,50 TL'lik arz fiyatı, sektörde benzer şirketlerle kıyaslandığında rekabetçi bir avantaj sunmuyor. Bu durum, piyasa gözlemcileri ve potansiyel yatırımcılar arasında endişe yaratıyor.

Fiyatlandırma ve Şirket Değerlemesi

Koton'un halka arz sürecindeki fiyatlandırması, MAVI'nin 5 civarında seyreden PD/DD oranına kıyasla dikkat çekici bir fark yaratmıyor. Şirketin yüksek arz fiyatı, sektör ortalamaları çerçevesinde değerlendirildiğinde, yatırımcılar için cazip bir giriş noktası sunmadığı görüşü hakim. Ayrıca, halka arz edilecek hisselerin büyük bir kısmı mevcut yönetim ve büyük hissedarlar tarafından kontrol edilmeye devam edeceği için, yönetim yapısında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Finansal Durum ve Gelir Kullanımı

Koton'un borç seviyesi ve finansman giderleri, şirketin karlılığı üzerinde önemli bir olumsuz baskı oluşturuyor. Arzdan elde edilecek gelirlerin %70'i işletme sermayesi için kullanılacak olsa da, şirketin yüksek borç yükü ve finansman giderlerinin yüksek olması, net gelirler üzerinde ciddi bir etki yaratıyor. Şirketin Türkiye'deki mağaza sayısının son iki yılda 286'dan 248'e düşmesi ve Rusya'daki savaş koşullarının satışları olumsuz etkilemesi gelirlerde düşüşe neden olacak ana faktörler arasında.

Riskler ve Yatırımcı Endişeleri

Beta Enerji, global başarısını halka arz ile taçlandıracak! Beta Enerji, global başarısını halka arz ile taçlandıracak!

Şirketin borç yapısı, yatırımcılar için önemli bir endişe kaynağı oluşturuyor. Koton'un hem döviz hem de Türk Lirası cinsinden yüksek miktarda borçlanması, kur ve faiz risklerini beraberinde getiriyor. Bu durum, şirketin uzun vadeli finansal sağlığını tehdit ediyor ve yatırımcıların şirkete olan güvenini sarsıyor. Ayrıca, şirketin benzer olarak gösterdiği firmaların çoğunluğunun ABD, İsveç, İtalya, ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerden olması, şirketin ana satış pazarları olan Rusya ve Kazakistan ile uyumsuzluk yaratıyor.

Sektörel Karşılaştırmalar ve Alternatif Yatırımlar

Aynı hafta içinde halka arz edilecek olan Lila'nın Erzurum'da dünyanın en büyük kağıt fabrikasını kurma planı, sektördeki diğer yatırım fırsatlarını gözler önüne seriyor. Lila'nın bu stratejik hamlesi, sektörde sürdürülebilir büyüme ve yatırım getirisi açısından örnek teşkil ediyor. Bu durum, Koton'un finansal stratejileri ve değer yaratma kapasitesinin sorgulanmasına neden oluyor. Yatırımcılar, iyi veya kötü sektör ayrımı yapmaksızın, şirketlerin performansını ve yatırım getirilerini değerlendirirken bu tür kıyaslamaları dikkate alacak.

Koton'un halka arzı, hem şirketin finansal yapısı hem de piyasa dinamikleri açısından önemli bir test olacak. Yatırımcılar, şirketin gelecekteki performansını ve potansiyel getirisini değerlendirirken bu faktörleri yakından inceliyor. Bu süreç, şirketin piyasadaki pozisyonunu ve yatırımcı nezdindeki itibarını belirleyici olacak.

Editör: Halit Alptekin