Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin halka arz süreci, Endeks24 editörleri tarafından detaylı bir şekilde incelendi. 1980 yılında kurulan şirket, 2023 yılına kadar 2 milyon TL ödenmiş sermaye ile faaliyetlerini sürdürmüştü. Ancak halka arz sürecinde, ödenmiş sermayeyi önce 50 milyon TL'ye, ardından da 62.83 milyon TL'ye yükseltti. Şirketin halka arz öncesindeki hızlı sermaye artışı ve bu süreçteki motivasyonları, finansal sağlamlık açısından ciddi soru işaretleri yaratıyor.

Mali Tablolardaki Anomali ve Değerleme Sorunları

Şirketin ticari alacakları, sözleşme varlıkları ve stoklarında görülen artışlar, yeni sözleşmeler ve siparişlerle açıklansa da, duran varlıkların ve özellikle maddi duran varlıkların değerindeki büyük artış, değerleme konusunda endişeleri artırıyor. 77 milyondan 572 milyona yükselen bu değerler, halka arz sürecinde yapılan değer manipülasyonunun göstergesi olabilir.

Borç Yapısı ve Finansal Riskler

Kısa vadeli borçların artışı, şirketin iki yan kuruluşundan kaynaklanıyor. Bu borçların döviz cinsinden olması ve finansman giderlerinin yüksekliği, şirketin mali sağlamlığını tehlikeye atıyor. Ayrıca, ertelenmiş vergi yükümlülükleri, halka arz sonrası potansiyel bir mali yük oluşturabilir.

Yeniden Değerleme ve Gerçek Değer Analizi

Yapılan yeniden değerlemeler, şirketin gerçek değerinin üzerinde bir değerle halka arz edilmesine yol açmış görünüyor. Endeks24 editörlerinin analizine göre, şirketin defter değerindeki artışlar ve halka arz fiyatlandırması arasındaki büyük fark, yatırımcılara sunulan değerin gerçekliğini sorgulatıyor. Özellikle 2023 yılında 50 milyon TL ödenmiş sermaye için belirlenen 12,90 TL'lik defter değeri, halka arz fiyatlaması ve şirketin gerçek değeri arasında ciddi bir uçurum olduğunu gösteriyor.

Finansman Giderleri ve Vergi Yükümlülükleri

Şirketin 59 milyon TL'lik finansman gideri ve ertelenmiş vergi yükümlülükleri, finansal yapıda ciddi zorluklar olduğunu işaret ediyor. Döviz bazlı işlemlerden kaynaklanan kambiyo zararları ve hammadde maliyetleri, operasyonel performansı etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Borç/Özkaynak Oranları ve İmtiyazlı Payların Etkisi

Yeniden değerleme işlemleri sonucunda düşük gösterilen net borç/özkaynak oranları, şirketin aslında yüksek bir borç yükü altında olduğunu ortaya koyuyor. Editörlerimizin analizine göre, şirket %90'a yakın bir borçluluk oranı ile faaliyet gösteriyor ve bu durum, yeniden değerleme ile şişirilmiş özkaynaklarla gizlenmeye çalışılıyor. Ayrıca, şirketin halka arz sürecinde imtiyazlı paylar kullanarak yönetimde söz sahibi olmaya devam etme planı, şirketin iyi niyeti ve yatırımcılara karşı şeffaflığı konusunda endişeler yaratıyor.

Endeks24 editörlerinin yapmış olduğu bu detaylı incelemeye göre, Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin halka arz sürecindeki mali yapılarını ve şirketin gerçek değerini ortaya koyuyor. Şirketin finansal tablolarındaki anormal artışlar, borç yapısı, ve yeniden değerleme işlemleri, potansiyel yatırımcılar için önemli risk unsurları barındırabilir. Şirketin yönetim ve finansal stratejileri, sadece mevcut yatırımcıları değil, aynı zamanda piyasa düzenleyicileri ve diğer paydaşları da etkileyebilecek nitelikte olabilir. Bu bağlamda, yatırımcıların, Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin halka arzına yönelik kararlarını alırken, şirketin finansal durumunu ve yönetim yapısını kapsamlı bir şekilde değerlendirmeleri büyük önem taşıyor.