Çin'in Fuzhou kentinde düzenlenen 7. Dijital Çin Zirvesi'nde bugün, 2023 yılı Dijital Çin Gelişimi Raporu açıklandı. Raporda, Çin'in dijital ekonomisinin 2023 yılında istikrarlı bir şekilde büyüdüğü belirtildi.

Ekonomiye Katkı

2023 yılında, Çin'in dijital ekonomisinin temel sektörlerinde kaydedilen katma değerin, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 10'unu oluşturduğu bildirildi. Bu oran, dijital ekonominin Çin ekonomisindeki önemini bir kez daha ortaya koydu.

Veri Üretiminde Büyük Artış

Raporda ayrıca, 2023 yılında Çin'in veri üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 22,44 artarak 32,85 ZB'ye ulaştığı ifade edildi. Bu artış, dijitalleşmenin hızla devam ettiğini gösteriyor.

Dijital Altyapı ve Bilgi İşlem Gücü

Çin'de dijital altyapı tesislerinin gelişmeye devam ettiği ve ülkenin toplam bilgi işlem gücünün 230 EFLOPS'a ulaşarak dünya ikincisi olduğu kaydedildi. Bu durum, Çin'in küresel dijital ekonomi arenasındaki güçlü konumunu pekiştiriyor.

Editör: Merve Öney