Bor Şeker (#BORSK), şeker üretiminde temel hammadde olan pancara yatırımını sürdürüyor. Şirket, pancar üretimi gerçekleştiren çiftçilere toplam 1.386.911.087 TL ödeme yaptı. 

Ödemelerin Detayları ve Zamanlaması

Toplam ödeme miktarının 416.434.7430 TL'si ayni ve nakdi avans olarak daha önce ödenmişti. Geri kalan 957.201.253 TL ise 4 Mart 2024 tarihinde çiftçilerin hesaplarına aktarıldı. Bor Şeker'in bu adımı, şirketin ve bölgedeki çiftçilerin finansal istikrarına katkıda bulunuyor.

Bor Şeker'in Sürdürülebilir İş Modeli

Bu ödemeler, Bor Şeker'in sürdürülebilir ve çiftçi dostu iş modelini yansıtıyor. Pancar üreticilerine yapılan bu yatırımlar, şirketin iş sürekliliği ile bölge ekonomisine sağladığı katkının altını çiziyor. Bor Şeker, bu yaklaşımıyla hem sektördeki yerini sağlamlaştırıyor hem de bölge çiftçilerinin refah seviyesini yükseltiyor.

Editör: Halit Alptekin