Akbank, Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK) şirketinin yaklaşmakta olan halka arzı ile ilgili yatırımcıları uyardı. Şirket, arz öncesinde 1,12 TL olan defter değeri ile dikkat çekerken, arz sonrası bu değer 4,54 TL'ye ulaştı. PATEK, halka arzını 35 TL fiyatla gerçekleştirecek olup, bu durum şirket ortaklarına önemli bir gelir sağlayacak. Şirketin geçen yılki toplam değeri ile karşılaştırıldığında, ortakların elde edeceği bu gelir, şirketin tamamının bir yıl önceki değerine eşdeğer bir kazanç anlamına geliyor.

AKYatırım tarafından yapılan değerleme sonuçlarına göre, Pasifik Teknoloji'nin özsermaye değeri 6.503 milyon TL olarak belirlendi. Şirketin ödenmiş sermayesi ise 120.000.000 TL. Değerleme raporunda, İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi (İNA) yöntemi kullanılarak birim pay değeri 54,19 TL olarak hesaplandı. Ancak halka arzda uygulanan %35,40 iskonto ile birim pay değeri 35,00 TL olarak belirlendi.

Raporda, şirketin faaliyet gösterdiği ve planladığı alanlarda rekabet unsurları ve küresel oyunculara ilişkin detayların yer alması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, İNA yöntemine göre yapılan değerlemenin, şirketin mevcut ve planlanan faaliyetlerine ilişkin kar marjlarında önemli genişlemeler öngördüğü vurgulanıyor. Bu genişlemelere dair temel varsayımların ve gerekçelendirmelerin raporda daha ayrıntılı şekilde ele alınması gerektiği ifade ediliyor. Özellikle yeni faaliyetlere dair pazarda tutunma aşamalarının büyüme odağının marjlara baskı yaratma ihtimali üzerinde duruluyor. 2024 ve 2026 yılları için planlanan yeni faaliyetlerin başlangıcının olası gecikmeleri, değerlemeye aşağı yönlü riskler oluşturabileceği belirtiliyor.
 

Editör Yorumu :

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK) halka arzının piyasalarda yarattığı ilgi göz önünde bulundurulduğunda, bu durumun altında yatan bazı eleştirel noktaları göz ardı etmemek gerekir. Şirketin defter değerinin 1,12'den 4,54'e çıkışı, yüzeyde çarpıcı bir başarı hikayesi gibi görünse de, bu artışın arkasındaki gerçekler ve sürdürülebilirlik açısından bir dizi soru işareti barındırmaktadır.

İlk olarak, bu derece hızlı bir değer artışı, piyasaların aşırı spekülasyona açık olabileceğinin bir işareti olarak yorumlanabilir. Akbank'ın yatırımcılara yönelik uyarıları, bu spekülasyonun potansiyel risklerini gözler önüne seriyor. Teknoloji sektörü, özellikle halka arzlar söz konusu olduğunda, volatiliteye ve ani piyasa değişikliklerine oldukça açıktır. PATEK'in defter değerindeki bu dikkat çekici artış, gerçek piyasa değerini ve şirketin uzun vadeli karlılık potansiyelini gerçekten yansıtıyor mu?

İkinci olarak, AkYatırım'ın değerleme raporunda kullanılan finansal modeller ve tahminler, şirketin gerçek durumunu ve gelecek vaatlerini doğru bir şekilde yansıtıyor mu, bu konuda ciddi şüpheler bulunmaktadır. İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi gibi yöntemler, belirli varsayımlar ve projeksiyonlar üzerine kurulu olduğundan, bu tahminlerin gerçekçiliği ve objektifliği sorgulanmalıdır.

Üçüncüsü, PATEK'in teknoloji sektöründeki rekabetçi pozisyonu ve pazar payı kazanma stratejileri konusunda belirsizlikler mevcut. Sektördeki köklü oyuncularla rekabet edebilme kapasitesi ve yenilikçi teknolojilere adaptasyon yeteneği, şirketin uzun vadeli başarısını belirleyecek en önemli faktörler arasında yer almakta. Ancak, şirketin bu konularda net bir yol haritası sunmadığı gözlemleniyor.

Sonuç olarak, PATEK'in halka arzı, yatırımcılar için cazip bir fırsat gibi görünse de, bu durumun altında yatan finansal ve stratejik belirsizlikler, potansiyel riskleri de beraberinde getirmekte. Yatırımcıların, şirketin gerçek değeri ve piyasada sürdürülebilir bir başarı elde etme ihtimali konusunda daha derinlemesine bir analiz yapmaları önem taşıyor.