Borsa İstanbul'da Ocak-Haziran 2024 döneminde 22 şirket halka arz edildi. Bu dönemde halka arza katılan 54,7 milyon yatırımcı talebinin büyüklüğü 46,6 milyar lira oldu. Halka arzlar, şirketler için alternatif finansman kaynağı olurken, yatırımcılar için de ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Yatırımcı Talebi Yüzde 137 Arttı

Geçen yılın aynı döneminde 20 şirket halka arz edilirken, 23 milyon 91 bin 50 yatırımcı başvuruda bulunmuştu. Bu yıl ise başvuran yatırımcı sayısı yüzde 137 artarak 54,7 milyona yükseldi. Toplam arz büyüklüğü de geçen seneye göre yüzde 79,87 artış göstererek 46,6 milyar liraya ulaştı.

En Çok Talep Gören Şirketler

En çok talep gören şirketler arasında 3 milyon 715 bin yatırımcı ile IC Enterra Yenilenebilir Enerji ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 3 milyon 674 bin yatırımcı ile Altınay Savunma ve üçüncü sırada 3 milyon 646 bin yatırımcı ile Mogan Enerji bulunuyor.

Arz Büyüklüğü Açısından İlk Üç Şirket

Halka arz büyüklüğü açısından ilk üç sırada ise 4,5 milyar lira ile Rönesans Gayrimenkul, 4,48 milyar lira ile Lila Kağıt ve 4,1 milyar lira ile Koton yer aldı.

Sektörel Dağılım ve Pazar Durumu

Bu yıl halka arz olan şirketlerin beşi gıda, dördü imalat, üçü enerji, üçü bilişim, ikisi lojistik sektöründe faaliyet gösteriyor. Ayrıca, birer şirket gayrimenkul, perakende, kağıt ve savunma sektörlerinde yer aldı. İlk yarıda talep toplama işlemini tamamlayan 22 şirketin 6'sı ana pazarda, 14’ü yıldız pazarda işlem görmeye başladı. Haziran sonunda talep toplayan 2 şirket ise temmuz başında yıldız pazarda işleme açıldı.

Editör: Halit Alptekin