Euro Bölgesi'nde gerçekleştirilen son ölçümlere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mart ayında yıllık bazda yüzde 2,4 olarak kaydedildi. 

Fitch'ten Türk Bankalarına Yönelik Kredi Riski Uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ekonomik büyümenin yavaşlaması veya kredi koşullarının daha da sıkılaşması halinde, Türkiye'deki bankalar için kredi kartı borçlarının artışının risk oluşturabileceğini belirtti. 2023 yılında bireysel kredi kartı kullanımlarının yüzde 162 oranında artış gösterdiği ve bu oranın enflasyon ile nominal kredi büyümesini aşan bir seviyede olduğu vurgulandı.

Hanehalkının Artan Kredi Kartı Kullanımı

Fitch Ratings tarafından yayımlanan rapora göre, hanehalkları enflasyonist koşullar altında harcamalarını erken yapma ve taksitlerle maliyetleri dağıtma eğiliminde önemli bir artış gösterdi. Bu durum, kredi kartı kullanımlarında kayda değer bir yükselişe yol açtı.

Teminatsız Bireysel Borçların Artışı

Mayıs 2023'teki yerel seçimler sonrasında, alınan makro ihtiyati önlemlere rağmen, Türkiye'de teminatsız perakende kredilerin hızla arttığı gözlemlendi. Merkez Bankası'nın tüketici ve kredi kartı borçlarını soğutmaya yönelik odaklandığı bankacılık düzenlemeleriyle, finansal koşulların daha da sıkılaştırılması bekleniyor.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza yaptı! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza yaptı!

Raporda, 2022 sonunda bankacılık sektörü canlı kredilerinin yüzde 6,0'ını, 2021 sonunda ise yüzde 4,3'ünü oluşturan bireysel kredi kartları, 2023 sonunda yüzde 10,1'e ulaştı. Aynı zamanda, takipteki krediler oranı ise yalnızca yüzde 8,1 olarak belirlendi.

Editör: Merve Öney