Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayınladığı son verilere göre, 2024 yılının Ocak ayında, finansal kesim haricindeki şirketlerin döviz varlıkları ve yükümlülüklerinde dikkate değer bir değişiklik yaşandı.

Söz konusu ayda, söz konusu şirketlerin döviz varlıklarında 3 milyar 291 milyon dolar, yükümlülüklerinde ise 2 milyar 993 milyon dolarlık bir azalma kaydedildi. Bu gelişmeler ışığında, net döviz pozisyon açığı 299 milyon dolar artarak 82 milyar 620 milyon dolara yükseldi.

Varlık ve Yükümlülük Dağılımındaki Önemli Değişimler

Detaylı bir inceleme yapıldığında, Ocak ayı itibarıyla yurt içi bankalardaki mevduatların 3 milyar 624 milyon dolar düştüğü görüldü. Öte yandan, yurt dışına yapılan doğrudan sermaye yatırımları, ihracat alacakları ve menkul kıymetler sırasıyla 242 milyon dolar, 73 milyon dolar ve 17 milyon dolar artış gösterdi.

Yükümlülüklerin dağılımına gelince, yurt dışından alınan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1 milyar 386 milyon dolar ve 848 milyon dolar artarken, yurt içinden alınan nakdi krediler 249 milyon dolar azalma gösterdi.

Yükümlülüklerde Vade Yapısındaki Değişiklikler

Vade yapısının incelenmesi, Ocak ayında, yurt dışından alınan nakdi krediler ve ithalat borçlarının sırasıyla 2 milyar 23 milyon dolar ve 1 milyar 482 milyon dolar azaldığını ortaya koydu. Yurt içinden sağlanan nakdi kredilerde ise 512 milyon dolarlık bir artış yaşandı. Kısa vadeli krediler, Aralık 2023'e kıyasla 192 milyon dolar, uzun vadeli krediler ise 320 milyon dolar artış gösterdi.

Yurt dışından sağlanan kredilerde, kısa vadeli olanlar 2 milyar 100 milyon dolar, uzun vadeli krediler ise 1 milyar 406 milyon dolar azalış kaydetti.

Kısa Vadeli Varlık ve Yükümlülükler

2024 Ocak ayında, kısa vadeli varlıklar 148 milyar 533 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 89 milyar 165 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası, bir önceki aya göre 1 milyar 626 milyon dolar azalarak 59 milyar 368 milyon dolara düştü. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki oranı %35 seviyesinde gerçekleşti.

Editör: Merve Öney