Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Toplamda 170 milyonu aşan genç ve dinamik nüfusumuz, 1,2 trilyon doları aşan ticaret hacmimiz ve müşterek zengin kültür mirasımız, büyük atılımlarımızı gerçekleştirmek için sağlam bir temel teşkil etmektedir” dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın Uluslararası Arenadaki Yükselişi

Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) uluslararası arenada görünürlüğünün her geçen gün arttığını ve ekonomik işbirliklerinin güçlendiğini vurguladı. “Hedefimiz, Türk dünyasını her alanda güçlendirmek ve farklı sınamalar karşısında daha dayanıklı hale getirmektir,” dedi.

Başlangıç Sermayesi 500 Milyon Dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılında Türk Yatırım Fonu'nun kurulmasına yönelik niyetlerini ortaya koyduğunu hatırlatan Yılmaz, Fon’un başlangıç sermayesinin 500 milyon dolar olarak belirlendiğini açıkladı. Yılmaz, “Bu sermaye tabanı; etkili projeler, güçlü kurumsal yapı ve şeffaf iş modeliyle birlikte, diğer yatırımcıları çekerek daha da artacaktır,” ifadelerini kullandı.

TYF’nin Geleceği ve Beklentiler

Yılmaz, Fon’dan beklentilerinin Türk coğrafyasının ekonomik gelişmesine en yüksek katkıyı sunacak şekilde destek olması ve finansal sürdürülebilirliğini koruması olduğunu belirtti. Fon’un, üye ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarına azami düzeyde cevap verecek şekilde şeffaf ve sonuç odaklı faaliyet göstereceğine inandığını vurguladı.

Editör: Merve Öney