TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kripto varlıklara yönelik düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Kripto Varlıklara Tanımlar Eklendi

Yeni düzenlemeler kapsamında "cüzdan", "kripto varlık", "kripto varlık hizmet sağlayıcı" gibi kavramlar tanımlandı. Bu tanımlamalar kripto varlıkların transferi, saklanması ve yönetimi gibi konuları kapsıyor.

SPK'ya Yeni Yetkiler

Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK), kripto varlıkların ihraç ve izlenmesi konusunda yeni yetkiler verildi. SPK, kripto varlıkların elektronik ortamda izlenmesi ve entegrasyonunu sağlayacak.

Hizmet Sağlayıcıların Kurulması ve Denetimi

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulması ve faaliyete başlaması SPK iznine tabi olacak. Bu sağlayıcıların bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları TÜBİTAK kriterlerine uygun olmalı.

Platformların Faaliyetleri ve Güvenlik Önlemleri

Platformların kripto varlık alım-satım işlemleri ve saklama hizmetleri düzenlenirken, platformların fiyatları serbestçe belirlemesine izin veriliyor. Ancak piyasa bozucu eylemlere karşı önlemler alınacak.

Müşteri Varlıklarının Güvencesi

Müşteri nakit ve kripto varlıkları, hizmet sağlayıcıların mal varlıklarından ayrı tutulacak ve güvence altına alınacak. Bu varlıklar kamu alacakları için haczedilemeyecek, rehin edilemeyecek ve iflas masasına dahil edilemeyecek.

Yatırım Danışmanlığı ve Portföy Yönetimi

Kripto varlık yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği SPK tarafından belirlenecek. Hizmet sağlayıcılar SPK'nın belirlediği esaslara uymak zorunda olacak.

Editör: Halit Alptekin