Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki gelişmelerinde, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) önemli bir rol oynuyor. Milli muharip uçak projesi KAAN'a katkı sunan bu KOBİ'ler, projenin başarısını artırırken, aynı zamanda kendi kapasitelerini de geliştiriyor.

İbrahim Yarsan'dan KAAN Projesine İlişkin Değerlendirmeler

Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Yönetim Kurulu Başkanı ve DORA Makina Genel Müdürü İbrahim Yarsan, KAAN projesinin ilk uçuşunun Türkiye için bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Yarsan, OSSA çatısı altında birçok KOBİ'nin bulunduğunu ve KAAN projesinin bu firmalara hem zorlu görevler sunduğunu hem de büyük fırsatlar yarattığını belirtti.

KAAN'ın İlk Uçuşu ve KOBİ'lerin Gelişimi

Yarsan, KAAN'ın ilk uçuşunun, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmelerini sembolize ettiğini vurguladı. Bu projede yer alan KOBİ'lerin, yoğun çalışmalarla hem projeye önemli katkılar sağlayacağını hem de kendi yeteneklerini geliştireceğini ifade etti.

KAAN Projesinin KOBİ'ler İçin Sunduğu Fırsatlar

KAAN projesi, OSSA üyesi firmalar için sadece bir katılım fırsatı değil, aynı zamanda yoğun iş imkanları ve sektörel gelişim anlamına geliyor. Yarsan, bu projenin ve gelecek projelerin, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarına katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

OSSA ve KAAN: Türk Savunma Sanayisinin Geleceği

Yarsan, Türkiye'nin savunma ve havacılık alanındaki projelerin canlılığını sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Milli muharip uçağın başlaması, savunma sanayisindeki diğer projeler için de bir ivme yaratacak. Yarsan, bu bağlamda KOBİ'lerin katkısının, Türkiye'nin bilgi birikimi ve kapasitesinin artışına önemli ölçüde katkıda bulunacağını ifade etti.

Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri

İbrahim Yarsan, 17-19 Nisan tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) etkinliğine de değindi. Yarsan, yurt dışından gelen firmaların Türkiye'deki KOBİ'lerin gücünü bu etkinlikte göreceğini ve bu gücün KAAN projesinde de yansıyacağını dile getirdi.

Editör: Halit Alptekin