Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, Marmara bölgesinde meydana gelebilecek bir depremin ekonomiye etkilerini değerlendirdi. Bölge, Türkiye'nin sanayi altyapısının önemli bir kısmını barındırdığı için, yaşanabilecek büyük bir deprem sonucunda 320 milyar dolarlık hasar oluşabileceği tahmininde bulunuldu. Gülen, böyle bir doğal afetin Türkiye ekonomisine getirebileceği mali yükü ortaya koydu.

İETT'nin iç borçlanma talebi Meclis onayından geçti! İETT'nin iç borçlanma talebi Meclis onayından geçti!

Bina Tamamlama Sigortasının Önemi ve Kentsel Dönüşümün Teşviki

Gülen, deprem risklerine karşı bina tamamlama sigortasının rolünü vurguladı. Söz konusu sigorta, müteahhitlerin inşa ettikleri yapıları istenen standartlarda bitirme sorumluluğunu güvence altına alıyor. Gülen, ayrıca kentsel dönüşüm projelerinin bu tür sigorta sayesinde hız kazanabileceğini ifade etti.

Bireysel Emeklilik Sistemine Yönelik Yeni Gelişmeler

Gülen, bireysel emeklilik sistemi (BES) hakkında da önemli bilgiler verdi. BES katılımcılarının, fonlarını teminat olarak kullanarak kredi alma haklarına sahip olacaklarına işaret etti. Ayrıca, 2024 yılında BES'in tamamlayıcı emeklilik sistemine evrileceğinin altını çizdi. Tamamlayıcı emeklilik, Türkiye'nin Orta Vadeli Planının bir parçası olarak düşünülüyor ve düzenleyici otorite ile sigorta sektörü bu konuda aktif çalışmalarını sürdürüyor. Bu değişiklik, BES katılımcılarına ek finansal avantajlar ve yeni yatırım fırsatları sunacak.

Editör: Halit Alptekin