Yeni düzenleme ile kısa çalışma ödeneği başvuruları, doğrudan afetlerden etkilenmeyen işyerleri için kabul edilmeyecek.

Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı
"Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kısa çalışma talebinde bulunmak isteyen işverenlerin İŞKUR birimine başvurmaları gerekecek.

Kısa Çalışma Talep Süreci
İşverenler, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın veya zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma talep edebilecekler. Talep esnasında işverenin, kısa çalışmanın gerekçelerini ve işyerine etkilerini belirtmesi zorunlu olacak. Ayrıca, toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına yazılı bildirimde bulunulacak.

Kısa Çalışma Dönemi ve Süresi
Kısa çalışma dönemi, başlama tarihi dahil üç ayı geçemeyecek. Aynı gerekçeyle yapılan birden fazla kısa çalışma talebinde, üç aylık süre ilk talebin başlangıç tarihinden itibaren hesaplanacak.

Sigortalılar İçin Şartlar
Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için işverenin talebinin uygun bulunması, son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son üç yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekecek.

Ödeme ve Vergi Düzenlemeleri
Günlük kısa çalışma ödeneği, sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanacak. Ödenek, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçmeyecek ve kısa çalışma süresi kadar devam edecek. Ödenek, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi olmayacak ve nafaka borçları dışında haczedilemeyecek.

Başvuru Detayları
İşverenler, kısa çalışma başvurusunda işyerinin unvanı, adresi, toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikası, işyeri İŞKUR numarası ve sosyal güvenlik işyeri sicil numarasını belirtmek zorunda olacak. Ayrıca, kısa çalışma dönemi ve süresine ilişkin bilgileri içeren bir listeyi de sunacaklar.

Hatalı Bilgi ve Belgeler
İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecek. Sigortalının kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte sigortalıdan tahsil edilecek.

Editör: Halit Alptekin