Türkiye, 2024'ün ilk çeyreğinde toplam 1,5 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırımı cezbetti.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Merkez Bankası'nın Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ne dayanarak hazırlanan rapora göre, bu yatırımların büyük bir kısmı Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya gibi ülkelerden geldi.

796 Milyon Dolarlık Mülk Satışı

Yılın ilk üç ayında gerçekleşen doğrudan yabancı yatırımların 796 milyon dolarlık kısmı gayrimenkul satışlarından kaynaklandı. Bu dönemdeki toplam yatırım sermayesi girişleri 1 milyar 218 milyon doları bulurken, borçlanma araçları ve yatırım tasfiyeleri 536 milyon dolarlık negatif etki yarattı.

Hizmet Sektörü Öne Çıktı

Özellikle finans, sigorta, toptan ve perakende ticaret ile madencilik ve taş ocakçılığı sektörleri yatırım sermayesi girişlerinde önemli rol oynadı. Bu dönemde finans sektörüne yapılan yatırımlar 257 milyon doları bulurken, diğer finansal hizmetler 249 milyon dolarlık yatırım çekti.

Fed'in faiz politikası yatırımcıları etkiliyor! Fed'in faiz politikası yatırımcıları etkiliyor!

AB Ülkelerinden Yoğun İlgi

Yılın ilk çeyreğinde AB-27 ülkeleri, yatırım sermayesi girişlerinin %58'lik bir kısmını sağladı. Hollanda %25'lik pay ile en büyük yatırımcı olurken, onu %21 ile ABD ve %12 ile Almanya izledi.

Editör: Merve Öney