Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (#EGPRO), bedelsiz sermaye artırımı kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Şirket, sermayesini %573 oranında bedelsiz artırarak 545 milyon TL'ye çıkaracak.

KAP'a Yapılan Açıklama

Ege Profil, mevcut 80.980.793,82 TL olan çıkarılmış sermayesini 464.019.206,18 TL artırarak, toplam sermayesini 545 milyon TL'ye yükseltecek. Bu karar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanının aşılması hükmüne dayanarak alındı.

Bedelsiz Artırımın Detayları

Şirket, sermayesinin %573 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında, 464.019.206,18 TL nominal değerli 46.401.920.618 adet pay ihraç edecek. Bu paylar, mevcut pay sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılacak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde gerçekleştirilecek.

Şirket Ana Sözleşmesinin Tadilatı

Ege Profil, sermaye artırımı ile birlikte şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesini, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak tadil edecek. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. gibi ilgili merciler nezdinde gerekli başvurular yapılacak ve tüm dokümanlar hazırlanacak.

Editör: Halit Alptekin