Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş., sürdürülebilir enerji sektöründeki öncü rolünü pekiştirmek üzere halka arz sürecini başlatıyor. Şirket, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde uzmanlaşarak, Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyor.

Halka Arzın Ayrıntıları: Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı

Halka arz, 437.500.000 lot sermaye artırımı ve Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılacak 291.670.000 lot ortak satışı ile gerçekleştirilecek. Bu stratejik adım, şirketin finansal yapılanmasını güçlendirmeyi ve enerji sektöründeki yatırımlarını hızlandırmayı amaçlıyor.

Fonların Kullanımı: Borç Ödemeleri ve Sektörel Yatırımlar

Toplanacak fonlar, %55 oranında mevcut finansal borçların ödenmesine, %34'ü enerji sektörü yatırımlarına ve %11'i işletme sermayesine ayrılacak. Bu dağılım, şirketin finansal sürdürülebilirliğini ve büyüme potansiyelini destekleyecek.

Yatırımcı Grupları ve Halka Açıklık Oranı

Halka arz sürecinde, yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılara belirli oranlarda tahsisat yapılacak. Şirketin halka açıklık oranının %13,97 olması bekleniyor, bu da piyasada daha fazla likidite ve şeffaflık sağlayacak.

Geleceğe Yatırım: Zorlu Yenilenebilir Enerji'nin Portföyü ve Kuruluşu

Zorlu Yenilenebilir Enerji, jeotermal, rüzgar, hidroelektrik ve güneş enerjisi olmak üzere çeşitlendirilmiş bir elektrik üretim portföyüne sahip. 27 Ağustos 2020 tarihinde Zorlu Enerji'nin tamamına sahip olduğu bir bağlı ortaklık olarak kurulan şirket, Nemrut Jeotermal ve Zorlu Elektrik Toptan'ın devralınmasıyla gücüne güç kattı.

Halka Arzın Zaman Çizelgesi ve Beklentiler

2024 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanan halka arz, Zorlu Yenilenebilir Enerji'nin pazardaki konumunu güçlendirecek ve enerji sektöründe daha etkin bir yapı kurulmasını sağlayacak. Bu adım, şirketin yenilikçi ve sürdürülebilir enerji çözümlerine olan bağlılığını vurguluyor.

Editör: Halit Alptekin