DÜNYA Gazetesi Yazarı Alaaattin Aktaş bugünkü köşe yazısının ilgili bölümünde şu görüşlere yer verdi:

Merkez Bankası faizinin sabit tutulması ağır basan olasılıktı ama acaba bir artış olabilir mi, diye de düşünülüyordu. Ancak tercih, oranı değiştirmemekten yana kullanıldı.             

Politika faizinin değiştirilmemesi kararının altında sanki seçim takvimi yatıyor. Daha önce de dile getirdiğimiz görüşü koruyoruz. Dediğimiz şuydu:              

-Kur artışını ve bu artışın enflasyonu daha da tırmandırmasını önlemeye dönük adımlar, zaman kazandırıcı adımlar olur ve bu durumda seçimin öne alınması gerekmez. Bu adımlar faiz artışı olur (olabilirdi) ya da enflasyona endeksli borçlanma kağıdı çıkarılması olur. Birincisi yapılmadı, sırada belki ikinci seçenek vardır.               

-İkinci olarak da şunu söylemiştik. Ne faiz artırılır, ne enflasyona endeksli kağıt çıkarılır, ekonomik durum daha da bozulmadan en kısa sürede yani sonbaharda seçime gidilir.   

Şimdi muhtemelen şu yapılacaktır: Dövizin önümüzdeki günlerdeki seyri izlenecek ve enflasyona endeksli kağıt çıkarılıp çıkarılmayacağına karar verilecektir. Dünkü karar göstermiştir ki, ekonomik açıdan ne kadar tahribat yaratırsa yaratsın artık faize dokunulmayacak, başka formüller denenecek, başka icatlar çıkarılacaktır. "