Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanında atacağı adımların önemini vurgulayarak, ülkenin 2053 vizyonunda teknolojik gelişmelerin öncüsü olma hedefini dile getirdi. Yılmaz, bu kapsamda, ülkenin kritik teknolojilerin pazarı olmaktan çıkıp, bu alanlarda üretici bir konuma gelmesinin hedeflendiğini belirtti.

6. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda Önemli Açıklamalar

Ankara'da düzenlenen 6. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda konuşan Yılmaz, teknolojik ilerlemenin ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmayla sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguladı. Teknolojik yetkinlik ve sürdürülebilir verimlilik artışının, dünya çapındaki rekabet ortamında ayakta kalmanın ve güçlü sosyo-ekonomik politikalar geliştirmenin anahtarı olduğuna işaret etti.

Teknolojik Gelişmeler ve Verimlilik Üzerine Vurgu

Yılmaz, verimlilik kavramının, minimum kaynak kullanımıyla maksimum çıktı elde etme süreci olarak tanımlanabileceğini, ülkeler için toplam faktör verimliliğinin ise girdilerin artışından daha yüksek çıktı elde edilmesi anlamına geldiğini ifade etti. Bu bağlamda, dijitalleşme ve teknolojik ilerlemelerin büyümede toplam faktör verimliliği katkısını artırmada kritik rol oynadığını vurguladı.

Geleceği Şekillendirecek Teknolojik Alanlar

Yılmaz, yapay zeka, otonom araçlar, robotik üretim sistemleri, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti gibi çığır açan teknolojilerin iş gücünden işletme ölçeklerine, üretim yapısından zaman kullanımına kadar pek çok alanda dönüşüm yarattığını belirtti. Ayrıca, yeşil hidrojen, manyetik levitasyon teknolojileri, kuantum, dijital tarım ve sentetik biyoloji gibi sürdürülebilir teknoloji alanlarının öneminin arttığını anlattı.

10 Yıllık Eylem Planı ve Uzay Programı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türkiye'nin teknolojik dönüşümünü destekleyecek 10 yıllık bir eylem planına sahip olduğunu, bu planın, dijital ve yeşil dönüşümü ana eksen olarak aldığını söyledi. Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu ve yerli uydusu TÜRKSAT 6A gibi projelerin bu vizyonun parçaları olduğunu ifade etti.

Milli Teknoloji Hamlesi ve AR-GE Yatırımları

Yılmaz, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini çeşitli alanlara yayarak, ülkeyi kritik teknolojilerin üreticisi yapacak adımları atmaya devam edeceğini belirtti. AR-GE harcamalarının önemine dikkat çekerek, bu alandaki yatırımların arttırılmasının hedeflendiğini vurguladı. Özellikle savunma sanayisinin bu anlamda model niteliği taşıdığını ve bu başarıların sivil endüstrilere de yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirdi.