Türkiye'nin yeraltı kaynaklarından sağlanan gelirlerin bir kısmı, yeni kurulan Aile ve Gençlik Fonu'na aktarılacak. Yayımlanan yönetmelikle hayata geçirilen bu fon, gençlerin ve ailelerin desteklenmesi amacını taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Onayıyla Fon Hayata Geçirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası taşıyan yönetmelik, Aile ve Gençlik Fonu'nun kuruluşunu ve işleyişini detaylandırıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yönetiminde olan fon, Türkiye'nin petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarından elde edilen gelirin yüzde 20'sini kullanacak.

Genç Girişimcilere ve Aile Kurmak İsteyenlere Büyük Fırsat

Yönetmelik kapsamında, genç girişimcilerin projelerine destek ve genç ailelere faizsiz kredi imkanı sağlanacak. Bu adımlar, Türkiye'nin genç nüfusunu teşvik ederek ekonomik ve sosyal gelişmeye katkıda bulunmayı hedefliyor.

Fon Yönetimi ve Şeffaflık Ön Planda

Fonun yönetim kurulu, çeşitli bakan yardımcılarından oluşacak ve fonun şeffaf bir şekilde yönetilmesini sağlayacak. Fon kaynakları ve mali işlemler, altı ayda bir kamuoyu ile paylaşılacak, böylece fonun kullanımı konusunda tam bir şeffaflık sağlanacak.

Bu yenilikçi fonun, Türkiye'nin genç nüfusuna ve aile yapısına katkıları bekleniyor. Gençlerin girişimcilik ruhunu desteklemek ve aile kurma süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen fon, ülkenin sosyoekonomik gelişimine önemli bir katkı sunmayı amaçlıyor.