Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda AŞ'ye yönelik olarak soruşturma başlattı. Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Yemek Sepeti'nin çevrim içi yemek siparişi-servis platformunda kendi kurye hizmetini zorunlu tutması ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırması sebebiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği iddia ediliyor.

Ön Araştırmanın Bulguları ve Soruşturma Süreci

Ön araştırma sürecinde elde edilen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak şirket hakkında resmi bir soruşturma açılmasına karar verdi.

Soruşturma Kararının Anlamı ve İleriye Dönük Beklentiler

Rekabet Kurulu tarafından alınan bu soruşturma kararı, Yemek Sepeti'nin yasalara aykırı hareket ettiği ve yaptırımla karşılaşacağı anlamına gelmiyor. Bu aşama, iddiaların daha detaylı inceleneceği bir sürecin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Sonuçlar, şirketin işleyişine ve sektördeki rekabet koşullarına etki edebilecek önemli bir dönüm noktası oluşturabilir.

Editör: Halit Alptekin